Bạn muốn trở thành Lá Lành!
Xin mời ủng hộ cho Lá chưa Lành vào Số tài khoản của chương trình:
1000.001.001.24.24.24 - NH CSXH - Sở Giao Dịch

Trao cơ hội đi học, Cho cơ hội đổi đời

LÁ CHƯA LÀNH

Video

 • Logo Vinamilk
 • Tôn Hoa Sen
 • TC MOTOR

NHẬT KÍ CHƯƠNG TRÌNH

  • 3600
   Những chiếc lá chưa lành.
  • 49461
   Số cặp lá yêu thương.
  • 8776
   Những chiếc lá lành.