Bạn muốn trở thành Lá Lành!
Xin mời ủng hộ cho Lá chưa Lành vào Số tài khoản của chương trình:
(VND) 1000.001.001.24.24.24 - Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội - Sở Giao Dịch
(USD) 0011.37426.2951 - Ngân Hàng Vietcombank - Sở giao dịch

Trao cơ hội đi học, Cho cơ hội đổi đời

LÁ CHƯA LÀNH

Video

 • Tôn Hoa Sen
 • Logo Vinamilk

NHẬT KÍ CHƯƠNG TRÌNH

  • 3044
   Những chiếc lá chưa lành.
  • 49461
   Số cặp lá yêu thương.
  • 8776
   Những chiếc lá lành.