Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: A Lệ (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01688950190 (Hàng xóm - Thoan hoặc Thcan)
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình có 7 anh, chị, em cuộc sống hiện tại rất khó khăn
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KT0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.