Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: A Sử (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: Gia đình hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn một mình mẹ nuôi 03 anh chị nên cuộc sống rất vất vả
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KT0023
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.