Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: A Thiệu (Nam)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01652988690
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: Gia đình hộ nghèo, bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn một mình mẹ nuôi 03 anh chị nên cuộc sống rất vất vả,
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KT0022
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.