Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bạc Cầm Nam (Nam)
Tình trạng: Cần Hỗ Trợ
Số CMTND:
SĐT: 01655655625 (Bác)
Ngày sinh: 9/4/2003
Hoàn cảnh: Bố, mẹ chết, ở với ông bà già yếu
Địa chỉ: Bản Na Có, xã Pom Lót, huyện Điện Biên
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐB0029
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.