Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bế Thị Na (Nữ)
Bố chết, mẹ bỏ đi, hiện nay sống cùng ông nội thuộc gia đình hộ nghèo.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 03/03/2003
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Xóm Tục Hỏa, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CB0051
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Nguyễn Thị Minh Hường - Thành viên

Tôi nhận ủng hộ bé Na

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 28-07-2020, 3:38 pm)

Đăng bởi: Lá Lành: Bui Van Phu - Thành viên

Toi nhan ung ho be Na

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 26-01-2019, 3:57 pm)

Đăng bởi: Đỗ Thị Thanh Hoài - Thành viên

tôi nhận ủng hộ em này

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 29-11-2018, 2:25 pm)

Đăng bởi: Lá Lành: Đinh Thị Thùy Dương - Thành viên

Tôi nhận ủng hộ bé Na

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 22-07-2017, 9:14 am)

Đăng bởi: Phạm Thu Hằng - Thành viên

Tôi nhận ủng hộ bé Na.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 20-02-2017, 3:40 pm)