Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Đức Trang (0)
Trẻ em mồ côi từ 04 tuổi trở lên
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Yân Tân, xã Lạc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0007
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.