Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Hoàng Nhân (Nam)
Trẻ em khuyết tật
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2012
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xưa Thượng, Lạc Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0011
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.