Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Miền Trung (Nam)
Mồ côi cha, gia đình khó khăn, mẹ già yếu
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Thanh Nông, Lạc Thủy, Hòa Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0024
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.