Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Ngọc Tuấn (0)
Bố mẹ khuyết tật đang hưởng trợ cấp hàng tháng (mẹ tâm thần, bố bị liệt). Các cháu phải tự chăm sóc cho bản thân và chăm sóc cho bố mẹ
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2007
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Ban, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0023
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.