Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Nhật Nam (Nam)
Gia đình thuộc hộ nghèo, bị mắc thiếu máu huyết tán
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2002
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Mè, Tu Lý, Đà Bắc
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0020
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.