Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Thanh Sơn (Nam)
Không có bố, mẹ mới mất. Ở cùng ông bà ngoại già yếu, thuộc diện hộ nghèo
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2011
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Mái, Trung Sơn, Lương Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0014
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.