Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Thị Ngọc Ánh (Nữ)
Thuộc hộ nghèo; Bố ốm đau liệt giường đã chết để lại khoản nợ nần lớn cho mẹ không có khả năng trả. Mẹ đau yếu liên miên không có khả năng lao động. Bản thân cháu Ánh bị thiểu năng trí tuệ đang học hòa nhập tại Trường Tiên Dung; mong muốn tiếp tục được đi học để biết cái chữ sau có thể tự chăm lo cuộc sống cho mình.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh: Thuộc hộ nghèo; Bố ốm đau liệt giường đã chết để lại khoản nợ nần lớn cho mẹ không có khả năng trả. Mẹ đau
Địa chỉ: Khu 3-Phường Gia Cẩm- TP Việt Trì
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.