Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Thị Thơ (Nữ)
Mẹ mất sớm, bố bị tàn tật, anh trai phải nghỉ học giúp gia đình, em rất muốn được đi học
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01697248030
Ngày sinh: 20-03-2003
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Đồi Bồ, Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NB0019
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.