Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Thị Tiệm (0)
Mồ côi cả cha và mẹ
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Xóm Trạo, Cuối Hạ, Kim Bôi
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0017
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.