Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Văn Phú (Nam)
Cháu bị bệnh máu trắng 1 tháng phải đi thay máu 1 lần . Gia đình không có ruộng đất, cha mẹ đi làm thuê. Hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2/9/2007
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Bình Linh – Chà Là
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TN0111
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.