Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Văn Quyền (Nam)
Trẻ khuyết tật đặc biệt nặng. Bố mẹ bỏ nhau, không ai chăm, sống cùng ông bà ngoại già yếu, thuộc diện hộ nghèo
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: Trại Mới, Cao Răm, Lương Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HB0015
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.