Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Bùi Trung Thực ()
Sinh năm: 2000
Địa chỉ: Xã Quang Trung, huyện Kiến Xương
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2000
Hoàn cảnh: x
Địa chỉ: Xã Quang Trung, huyện Kiến Xương
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TB0017
#1
#2
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.