Tham gia Cặp lá yêu thương
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/05/2022 - 24/06/2022
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/05/2022 - 24/06/2022
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/05/2022 - 24/06/2022 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Những bông hoa nở rộ trong gian khó
Những bông hoa nở rộ trong gian khó
Có những em nhỏ tuy khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng các em chưa bao giờ bỏ cuộc, như những bông hoa xinh đẹp nở rộ ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Đó là câu chuyện của hai cô bé Tuyết Mai và Hồng Minh tại huyện Bố ...
Đại lá lành Tôn Hoa Sen sẻ chia khó khăn với các em nhỏ tại Lâm Đồng
Đại lá lành Tôn Hoa Sen sẻ chia khó khăn với các em nhỏ tại Lâm Đồng
Hành trình của Cặp lá yêu thương vừa thực hiện chuyến đi thứ 79 của mình, đến với mảnh đất của ngàn thông. Đồng hành cùng cuộc hành trình đó, đại lá lành quen thuộc của chương trình - tập đoàn Tôn Hoa Sen đã mang đến cho các em ...
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/04/2022 - 24/05/2022
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/04/2022 - 24/05/2022
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/04/2022 - 24/05/2022 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/03/2022 - 24/04/2022
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/03/2022 - 24/04/2022
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/03/2022 - 24/04/2022 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Tâm điểm