Tham gia Cặp lá yêu thương

Cao Bằng

Phùng Văn Dậy

Phùng Văn Dậy

MS: CB0005-2

Phùng Thị Dây

Phùng Thị Dây

MS: CB0005-1

Lâm Phương Anh

Lâm Phương Anh

MS: CB0004-1

Trịnh Thị Lan Anh

Trịnh Thị Lan Anh

MS: CB0003-1

Cung Văn Trụ

Cung Văn Trụ

MS: CB0002

Nông Tô Sáng

Nông Tô Sáng

MS: CB0001