Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Cao Thị Bách (Nữ)
Gia đình hộ nghèo. Bách hiện đang học trường THPT nội trú huyện. Một tuần mới về thăm nhà 1 lần.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2008
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Apa2, xã Thành Sơn, Khánh Sơn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KH0037

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.