Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Cao Thị Huýnh (Nữ)
Gia đình hộ nghèo, Huýnh là học sinh giỏi xuất sắc của trường.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh:
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: KH0060
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.