Tham gia Cặp lá yêu thương
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/09/2020 - 24/10/2020
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/09/2020 - 24/10/2020
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/09/2020 - 24/10/2020 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/08/2020 - 24/09/2020
Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 25/08/2020 - 24/09/2020
Các bạn khán giả thân mến. Từ 25/08/2020 - 24/09/2020 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Ngày 30/10/2020]
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Ngày 30/10/2020]
VTV Digital phát động chương trình ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ thông quá tài khoản của quỹ "Cặp Lá Yêu Thương".
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Ngày 29/10/2020]
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Ngày 29/10/2020]
VTV Digital phát động chương trình ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ thông quá tài khoản của quỹ "Cặp Lá Yêu Thương".
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Cập nhật đến ngày 28/10/2020]
Danh sách ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ [Cập nhật đến ngày 28/10/2020]
VTV Digital phát động chương trình ủng hộ trẻ em nghèo vùng lũ thông quá tài khoản của quỹ "Cặp Lá Yêu Thương".
Tâm điểm