Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Chamalea Thị Hảo (Nữ)
Nhà nghèo, mẹ đơn thân, không đất đai, công việc không ổn định, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2003
Hoàn cảnh: Nhà nghèo, mẹ đơn thân, không đất đai, công việc không ổn định, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn.
Địa chỉ: Thôn Mai Nai, xã Phước Thành, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: NT0121
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.