Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Chảo Thị Hà (0)
Sinh năm: 1975
Đang nuôi con nhỏ:
- Triệu Đức Thanh (2003)
Địa chỉ: Khâu Nhịu - Đông Minh - Yên Minh
Liên hệ: Anh Vinh - 0976 688 721
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HG0005

Chị không có chồng sống một mình nuôi con nhỏ đang ăn học là Triệu Đức Thanh (2003), chị tách hộ từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn không có ruộng nương. Công việc hàng ngày của chị là đi làm thuê, thu nhập thấp khiếp cuộc sống gia đình rất khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.