Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Chẩu Thị Thân (Nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2001
Hoàn cảnh: Bố bị tàn tật, gia đình khó khăn
Địa chỉ: Bản Tấng - xã Phúc Yên - huyện Lâm Bình
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TQ0032-1
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.