Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Chế Thị Nhã Trân (Nữ)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 22/12/2002
Hoàn cảnh: bố mất, mẹ làm nghề đan nón, không ruộng đất
Địa chỉ: ấp Tân Phú 2, Tân Lý Đông, Châu Thành
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TG0003
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.