Tham gia Cặp lá yêu thương

Có thể quyên góp cho bao nhiêu LCL? Thời hạn quyên góp cho các LCL cụ thể ra sao?

Cập nhật : 2015-10-19 15:49:17 - Lượt xem : 4658

Trả lời: Số lượng LCL mà các bạn có thể quyên góp là không giới hạn. Thời hạn quyên góp cho các LCL do chính LL quyết định (Tối thiểu là 01 tháng, tương đương 200.000 đồng).

Các bài viết khác