Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đặng Huyền Trang (Nữ)
không có cha, mẹ bị ung thư đã chết. Gia đình có 3 chị em, phải nhờ cậy vào cậu dì giúp đỡ nhưng rất khó khăn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh: không có cha, mẹ bị ung thư đã chết. Gia đình có 3 chị em, phải nhờ cậy vào cậu dì giúp đỡ nhưng rất khó khăn.
Địa chỉ: thôn Đông Sơn, Cự Nẫm, Bố Trạch
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: QB0015
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.