Tham gia Cặp lá yêu thương
Trang chủ > Đăng ký
Bạn cần phải hỗ trợ ít nhất một lá rách để được xác nhận là lá lành của chương trình
Click vào đây để ủng hộ Lá chưa Lành
Đăng ký làm Lá chưa Lành
Đăng ký làm lá lành

Họ và tên của bạn

Số điện thoại

Địa chỉ

Số CMND

Nghề nghiệp

Thông tin đăng nhập *

Mô tả hoàn cảnh ( không quá 2000 ký tự)

Upload ảnh đại diện hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo. (Hỗ trợ up các file định dạng jpg, png)

Mã bảo vệ

Đổi mã