Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đặng Thị Oanh (Nữ)
Nhà có 5 khẩu, bản thân cháu Oanh và chị gái bị khuyết tật mắt
Tình trạng: Nữ
Số CMTND:
SĐT: 01653826160
Ngày sinh: 19/8/2006
Hoàn cảnh: Nhà có 5 khẩu, bản thân cháu Oanh và chị gái bị khuyết tật mắt
Địa chỉ:
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TQ0022
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.