Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đặng Thị Vẹc (0)
Sinh năm: 1986
Đang nuôi 3 con nhỏ:
- Trương Văn Trường (2008)
- Trương Văn Sơn (2005)
- Trương Vĩnh Tường (2012)
Địa chỉ: Sơn Nam - Hương Sơn - Quang Bình - Hà Giang
Tình trạng: Cần giúp đỡ
Số CMTND:
SĐT: 0
Ngày sinh: 0
Hoàn cảnh: 0
Địa chỉ: 0
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: hg0056

Chồng chị Vẹc đã mất, chị hiện đang nuôi 3 đứa con nhỏ ăn học là Trương Văn Trường (2008), Trương Văn Sơn (2005) và Trương Vĩnh Tường (2012). Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo cuộc sống rất khó khăn.

#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.