Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Danh Minh Tuấn (Nam)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 01/01/2001
Hoàn cảnh: Cha mẹ mất,em sống cùng bà ngoại già yếu , neo đơn, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấn Trà Bôn, xã Châu Điền, Cầu Kè, Trà Vinh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TV0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.