Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách cặp lá yêu thương tháng 08/2016 (P12/30)

Cập nhật : 2016-09-16 21:57:08 - Lượt xem : 352

Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 08/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để nâng đỡ bao bọc các là chưa lành.

STT Họ tên Số tiền ủng hộ Họ tên giám hộ Mã Lá chưa lành Họ tên Lá chưa lành
1651 nguyễn thị thanh hoa 200,000 Triệu Mùi Tá HG0047 Triệu Mùi Tá
1652 VU THI HUYEN 200,000 Triệu Tạ Hàn HG0048 Triệu Tạ Hàn
1653 TRAN THI HONG LAN 200,000 Triệu Tạ Hàn HG0048 Triệu Tạ Hàn
1654 TRAN THANH THUY 200,000 Triệu Thị Bình HG0049 Triệu Thị Bình
1655 VU THI PHUONG NHUNG 200,000 Triệu Thị Bình HG0049 Triệu Thị Bình
1656 PHAM BACH YEN 200,000 Triệu Thị Bình HG0049 Triệu Thị Bình
1657 NGUYEN THI PHUONG LAN 200,000 Vàng Thị Chủng HG0050-1 Vàng Thị Óng
1658 NGUYEN THI PHUONG 200,000 Vàng Thị Chủng HG0050-1 Vàng Thị Óng
1659 CTYTNHH KIEM TOAN&THAM DINH GIA VN 200,000 Vàng Thị Chủng HG0050-2 Tẩn Thị Cam
1660 NGUYEN NGOC QUANG 200,000 Vàng Thị Chủng HG0050-2 Tẩn Thị Cam
1661 NGUYEN THI HONG 200,000 Vàng Thị Lan HG0051 Vàng Thị Lan
1662 Ngô Văn Khanh 200,000 Vàng Thị Lan HG0051 Vàng Thị Lan
1663 NGUYEN THI MINH THU 300,000 Vàng Thị Lan HG0051 Vàng Thị Lan
1664 TA NU VIET HA 300,000 Vàng Thị Sen HG0052-1 Lù Xuân Lý
1665 MAI PHUONG THAO 200,000 Vàng Thị Sen HG0052-1 Lù Xuân Lý
1666 Trần Thị Thúy Loan 200,000 Vàng Thị Sen HG0052-2 Lù Thị Tuyết
1667 Qũy An Sinh xã hội cn Đắk Lắk 200,000 Vàng Thị Sen HG0052-2 Lù Thị Tuyết
1668 PHAM THI HOANG YEN 300,000 Vàng Thị Sen HG0052-3 Vàng Thị Uyên
1669 Đào Xuân Thành 200,000 Vương Thị Dể HG0053 Vương Thị Dể
1670 NGUYEN THI XUAN HUONG 200,000 Vương Thị Dể HG0053 Vương Thị Dể
1671 Cđ Cơ Sở Agribank CN Tây Hà Nội 200,000 Mua Mí Chả HG0054-1 Mua Mí Chả
1672 TỔ CÔNG ĐOÀN BAN KS NHCSXH 200,000 Mua Mí Chả HG0054-1 Mua Mí Chả
1673 BUI MINH THANH 200,000 Mua Mí Chả HG0054-1 Mua Mí Chả
1674 Lê Thị Hải 200,000 Mua Mí Chả HG0054-2 Mua Mí Chía
1675 CTY TNHH KIM KHI SON MY 200,000 Mua Mí Chả HG0054-2 Mua Mí Chía
1676 KELLY THAO LE 448,000 Mua Mí Chả HG0054-2 Mua Mí Chía
1677 Quỹ Tình Nghĩa Cđ NHNo đồng Hỷ 200,000 Vàng Thị Mỷ HG0055 Vàng Thị Mỷ
1678 Pham Van Son 200,000 Vàng Thị Mỷ HG0055 Vàng Thị Mỷ
1679 NGUYEN KIM LOAN 448,000 Vàng Thị Mỷ HG0055 Vàng Thị Mỷ
1680 DANG LE PHUONG 200,000 Đặng Thị Vẹc HG0056-1 Trương Văn Trường
1681 NGUYEN VAN NINH 200,000 Đặng Thị Vẹc HG0056-1 Trương Văn Trường
1682 VU VAN KIEN 200,000 Đặng Thị Vẹc HG0056-2 Trương Văn Sơn
1683 NGUYEN THI HUYEN 200,000 Đặng Thị Vẹc HG0056-2 Trương Văn Sơn
1684 Quỹ Tình Nghĩa Cđ NHNo đồng Hỷ 200,000 Vàng Mí Lử HG0057 Vàng Mí Lử
1685 DANG THI HA VI 200,000 Vàng Mí Lử HG0057 Vàng Mí Lử
1686 Phạm Hoài Phương 200,000 Vàng Mí Lử HG0057 Vàng Mí Lử
1687 QUẢN THỊ MINH NGUYỆT 200,000 Pháng A Hòa HG0059-1 Pháng Văn Trường
1688 bùi thành nam 200,000 Pháng A Hòa HG0059-1 Pháng Văn Trường
1689 Công Hải Đường+Công Thị Yến 200,000 Pháng A Hòa HG0059-1 Pháng Văn Trường
1690 Trần Thị Hằng 200,000 Pháng A Hòa HG0059-2 Pháng Văn Chính
1691 PHAN THI THANH CHUNG 200,000 Nguyễn Thị Lương HN0001 Nguyễn Thị Lương
1692 LUONG TRUNG DUNG 200,000 Nguyễn Thị Lương HN0001 Nguyễn Thị Lương
1693 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Lương HN0001 Nguyễn Thị Lương
1694 PHAN THI NGOC NGA 200,000 Nguyễn Thị Truyền HN0002 Nguyễn Thị Truyền
1695 VU QUOC AN 200,000 Nguyễn Thị Truyền HN0002 Nguyễn Thị Truyền
1696 LÊ THỊ TRÚC HƯƠNG 200,000 Nguyễn Văn Giáp HN0003-1 Nguyễn Văn Giáp
1697 Phòng Công chứng số 1 Thành phố Hà Nội 200,000 Nguyễn Văn Giáp HN0003-1 Nguyễn Văn Giáp
1698 DINH DIEU HUONG 600,000 Nguyễn Văn Giáp HN0003-1 Nguyễn Văn Giáp
1699 Hà Thị Minh Hạnh 200,000 Nguyễn Văn Giáp HN0003-2 Nguyễn Văn Phúc
1700 NGUYEN THI THU GIANG 400,000 Nguyễn Văn Giáp HN0003-2 Nguyễn Văn Phúc
1701 NGUYỄN TRỌNG SỬU 200,000 Phan Thị Linh HN0004 Phan Thị Linh
1702 Võ Hải Thư 200,000 Phan Thị Linh HN0004 Phan Thị Linh
1703 LE NHAT TAN 300,000 Nguyễn Thị Hoài HN0005-1 Tẩn Thị Ngọc Bích
1704 TRAN THI CAT VA LUONG THI THINH 200,000 Nguyễn Thị Hoài HN0005-1 Tẩn Thị Ngọc Bích
1705 Nguyễn Vĩnh Hoàng 200,000 Nguyễn Thị Hoài HN0005-2 Tẩn Thị Thu Hương
1706 LE MINH 200,000 Nguyễn Thị Hoài HN0005-2 Tẩn Thị Thu Hương
1707 Hoàng Thị Sắc 200,000 Vũ Thị Xuyến HN0006-1 Nguyễn Thị Kiều Mây
1708 DANG THI KIM OANH 200,000 Vũ Thị Xuyến HN0006-1 Nguyễn Thị Kiều Mây
1709 LE THAM THUY HANG 200,000 Vũ Thị Xuyến HN0006-2 Nguyễn Thị Thanh Chúc
1710 TRUONG NGOC BAO CHIEU 200,000 Vũ Thị Xuyến HN0006-2 Nguyễn Thị Thanh Chúc
1711 DOAN MANH DUC 200,000 Nguyễn Thị Hường HN0007 Nguyễn Thị Hường
1712 NGUYEN THI THUY LINH 200,000 Nguyễn Thị Hường HN0007 Nguyễn Thị Hường
1713 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 200,000 Hoàng Thị Bài HN0008 Trần Nguyễn Phương Anh
1714 DANG THI KIM OANH 200,000 Hoàng Thị Bài HN0008 Trần Nguyễn Phương Anh
1715 CĐPDG NHCSXH ĐAN PHƯỢNG 500,000 Hoàng Thị Bài HN0008 Trần Nguyễn Phương Anh
1716 BUI THI HUYEN 200,000 Thích Đàm Quyết HNA0001 Thích Đàm Quyết
1717 Trần Thị Kiều Oanh 200,000 Thích Đàm Quyết HNA0001 Thích Đàm Quyết
1718 CTY TNHH TM DV SX DONG TAM PHAT 200,000 Thích Đàm Quyết HNA0001 Thích Đàm Quyết
1719 BUI THI HUYEN 200,000 Phạm Thị Vui Hna0003 Lê Thị Quỳnh
1720 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Phạm Thị Vui Hna0003 Lê Thị Quỳnh
1721 PHAN THI THUY DUNG 200,000 Phạm Thị Vui Hna0003 Lê Thị Quỳnh
1722 BUI THI HUYEN 200,000 Lương Thị Hương Hna0004 Vũ Thị Hiền
1723 TRAN LINH TRANG 200,000 Lương Thị Hương Hna0004 Vũ Thị Hiền
1724 Thái Thị Kim Thanh 200,000 Lương Thị Hương Hna0004 Vũ Thị Hiền
1725 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-1 Đào Thị Tuyết
1726 Nguyen Quoc Toan 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-1 Đào Thị Tuyết
1727 HA THI THU NGUYET 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-2 Đào Thị Huệ
1728 DAO THI LOAN 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-2 Đào Thị Huệ
1729 NGUYEN PHAN MINH HANG 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-3 Đào Thị Hà
1730 TRAN THI LAN ANH 200,000 Trần Thị Lanh Hna0005-3 Đào Thị Hà
1731 BUI THI HUYEN 200,000 Nguyễn Thị Nghĩa Hna0006 Nguyễn Hoàng Long
1732 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Nguyễn Thị Nghĩa Hna0006 Nguyễn Hoàng Long
1733 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Nghĩa Hna0006 Nguyễn Hoàng Long
1734 BUI THI HUYEN 200,000 Trương Quang Trung Hna0007 Trương Thị Thu Hiền
1735 PHAM TUYEN 200,000 Trương Quang Trung Hna0007 Trương Thị Thu Hiền
1736 NGUYEN VAN PHUC 200,000 Trương Quang Trung Hna0007 Trương Thị Thu Hiền
1737 BUI THI HUYEN 200,000 Đặng Văn Tỉnh Hna0008 Đặng Văn Tùng
1738 DOAN THI HONG NHUNG 200,000 Đặng Văn Tỉnh Hna0008 Đặng Văn Tùng
1739 DINH VU DUY LONG 200,000 Đặng Văn Tỉnh Hna0008 Đặng Văn Tùng
1740 BUI THI HUYEN 200,000 Trần Thị Xích Hna0009 Trần Văn Hoạt
1741 DINH QUANG HOACH 600,000 Trần Thị Xích Hna0009 Trần Văn Hoạt
1742 BUI THI HUYEN 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010 Nguyễn Xuân Bắc
1743 NGUYEN THI HOAI MY 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010 Nguyễn Xuân Bắc
1744 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010-1 Nguyễn Thị Mai Hương
1745 TRAN DINH NGOC 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010-1 Nguyễn Thị Mai Hương
1746 LA VAN DUNG 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010-2 Nguyễn Thị Hồng Diễm
1747 TECHCOM BANK - HOANG HAI 200,000 Trần Thị Hằng Hna0010-2 Nguyễn Thị Hồng Diễm
1748 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Lương Thị Lộc Hna0011 Lương Thanh Bình
1749 Võ Hải Thư 200,000 Lương Thị Lộc Hna0011 Lương Thanh Bình
1750 TA NGOC ANH 500,000 Nguyễn Văn Đức Hna0012 Nguyễn Trường Sơn
1751 NGUYEN THI MY HANH (Chi doan tn nha hat kich qd) 200,000 Nguyễn Văn Đức Hna0012 Nguyễn Trường Sơn
1752 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Nguyễn Văn Đức Hna0012 Nguyễn Trường Sơn
1753 PHAM MY HANH 200,000 Nguyễn Văn Đức Hna0012-1 Nguyễn Hoài Nam
1754 DOAN THI MINH HANH 200,000 Trần Thị Hè Hna0013 Nguyễn Thành Luân
1755 PHAM VAN 200,000 Trần Thị Hè Hna0013 Nguyễn Thành Luân
1756 LE NGUYEN THUY TIEN 200,000 Lê Thị Thơm Hna0014 Lê Quang Thắng
1757 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Thơm Hna0014 Lê Quang Thắng
1758 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Đặng Thị Thu Hiền Hna0015 Đặng Thị Ngà
1759 NGUYEN THI LUONG 200,000 Đặng Thị Thu Hiền Hna0015 Đặng Thị Ngà
1760 BUI THI CAM TU 200,000 Nguyễn Thị Năm Hna0016 Nguyễn Thi Hoài Thu
1761 DO THI THU PHUONG 200,000 Nguyễn Thị Năm Hna0016 Nguyễn Thi Hoài Thu
1762 PHAM TUYEN 200,000 Phạm Như Ngọc Hna0017 Phạm Thị Vân Anh
1763 NGUYEN THI YEN 200,000 Phạm Như Ngọc Hna0017 Phạm Thị Vân Anh
1764 LE QUY HONG DUC 200,000 Phạm Như Ngọc Hna0017 Phạm Thị Vân Anh
1765 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Trần Thị Nhiệm Hna0018 Trần Thị Trà My
1766 Hồ Nhất Quốc Hưng 200,000 Trần Thị Nhiệm Hna0018 Trần Thị Trà My
1767 HOANG QUOC VIET 091 1517598 200,000 Trần Thị Nhiệm Hna0018 Trần Thị Trà My
1768 NGUYEN THI TRANG 200,000 Lại Văn Nhạn Đoàn Thị Thân Hna0019 Lại Thành Đạt
1769 Vũ Hòa An 200,000 Lại Văn Nhạn Đoàn Thị Thân Hna0019 Lại Thành Đạt
1770 NGUYEN THI HANG NGA 200,000 Lại Văn Nhạn Đoàn Thị Thân Hna0019 Lại Thành Đạt
1771 VAN PHONG CONG CHUNG A1 200,000 Nguyễn Thị Duyên Hna0020 Nguyễn Thị Thảo Vân
1772 Mã La Thành 200,000 Nguyễn Thị Duyên Hna0020 Nguyễn Thị Thảo Vân
1773 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Nguyễn Thị Duyên Hna0020 Nguyễn Thị Thảo Vân
1774 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Lê Thị Huyền Hna0021 Nguyễn Văn Thắng
1775 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Huyền Hna0021 Nguyễn Văn Thắng
1776 CAO THANH HAI 200,000 Cao Thị Thuỷ Hna0022 Nguyễn Thị Hải Yến
1777 Do Thi Thanh Tuyen 200,000 Cao Thị Thuỷ Hna0022 Nguyễn Thị Hải Yến
1778 CONG TY TNHH KHACH SAN NHA HAT (K/S Hilton) 200,000 Cao Thị Thuỷ Hna0022 Nguyễn Thị Hải Yến
1779 Vũ Hòa An 200,000 Trần Thị Hường Hna0023 Chu Diệu Như
1780 HA THI NGOC LOAN 200,000 Trần Thị Hường Hna0023 Chu Diệu Như
1781 VY MAI THU 200,000 Trần Thị Hường Hna0023 Chu Diệu Như
1782 Vũ Thị Tuyết Mai 200,000 Trần Thị Hường Hna0024 Nguyễn Ngọc Anh
1783 VO THI HONG PHUOC 300,000 Trần Thị Hường Hna0024 Nguyễn Ngọc Anh
1784 Võ Hải Thư 200,000 Trần Thị Hường Hna0024 Nguyễn Ngọc Anh
1785 Cđ Cơ Sở Agribank CN Tây Hà Nội 200,000 Phạm Thị Hồng Diệu Hna0025 Ngô Thị Thu Hiền
1786 QTDND Liên Phương - Lâm Đồng( Bùi Thị Kim Tỉnh) 200,000 Phạm Thị Hồng Diệu Hna0025 Ngô Thị Thu Hiền
1787 LE QUY HONG DUC 200,000 Phạm Thị Hồng Diệu Hna0026 Vũ Họa My
1788 HOANG THI THANH HUYEN 200,000 Phạm Thị Hồng Diệu Hna0026 Vũ Họa My
1789 BUI QUOC HUAN 200,000 Nguyễn Quang Tuần Hna0027 Nguuyễn Công Quyền
1790 PHAN HUONG GIANG 200,000 Nguyễn Quang Tuần Hna0027 Nguuyễn Công Quyền
1791 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Tám Hna0028 Nguyễn Hoài Linh
1792 VU THI THEU 200,000 Nguyễn Thị Tám Hna0028 Nguyễn Hoài Linh
1793 NGUYEN MINH DAO 200,000 Nguyễn Thị Nhâm Hna0029 Nguyễn Thị Xuân
1794 NGUYEN THI HOANG MAI 200,000 Nguyễn Thị Nhâm Hna0029 Nguyễn Thị Xuân
1795 Trần Thị Hồng Hoa 500,000 Nguyễn Thị Nhâm Hna0029 Nguyễn Thị Xuân
1796 PHAM TUYEN 200,000 Phạm Thị Vạn Hna0030 Đỗ Thanh Vân
1797 Cty CP DV cáp treo Bà Nà 200,000 Phạm Thị Vạn Hna0030 Đỗ Thanh Vân
1798 LE QUY HONG DUC 200,000 Phạm Thị Vạn Hna0030 Đỗ Thanh Vân
1799 TRAN THANH NAM 200,000 Trần Thị Dĩnh Hna0031 Nguyễn Minh Quân
1800 Lê Thị Chính 200,000 Trần Thị Dĩnh Hna0031 Nguyễn Minh Quân
Các bài viết khác