Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách cặp lá yêu thương tháng 08/2016 (P17/30)

Cập nhật : 2016-09-16 22:05:41 - Lượt xem : 392

Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 08/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để nâng đỡ bao bọc các là chưa lành.

STT Họ tên Số tiền ủng hộ Họ tên giám hộ Mã Lá chưa lành Họ tên Lá chưa lành
2401 TRAN DUY TAN 200,000 Chang A Sang LC0018-2 Chang Thị Dở
2402 BA TRUONG THI HANG 200,000 Lò Văn Thuyền LC0020 Lò Văn Thuyền
2403 HOANG PHUONG THUY 200,000 Lò Văn Thuyền LC0020 Lò Văn Thuyền
2404 THAI LE MY LOAN 200,000 Lò Văn Thuyền LC0020 Lò Văn Thuyền
2405 NGUYEN đUC MINH 200,000 Lù Văn Lý LC0021-1 Lù Văn Cương
2406 Vũ Thị Hà 200,000 Lù Văn Lý LC0021-1 Lù Văn Cương
2407 mai thi le 200,000 Pờ Chà Mười LC0022-1 Pờ Chà Thanh
2408 NGUYEN HOANG VI PHUONG 200,000 Pờ Chà Mười LC0022-1 Pờ Chà Thanh
2409 Võ Hải Thư 200,000 Lầu Thị Dế LC0024 Lầu Thị Dế
2410 PHAM THI HONG THU 200,000 Lầu Thị Dế LC0024 Lầu Thị Dế
2411 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Lã Thị Loan LCa0001 Hoàng Thị Kiều Ly
2412 Hứa Thị Kim Anh 200,000 Lã Thị Loan LCa0001 Hoàng Thị Kiều Ly
2413 NGUYEN THUY NGA 200,000 Lã Thị Loan LCa0001 Hoàng Thị Kiều Ly
2414 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Lê Thị Minh Nguyệt LCa0002 Vương Tuấn Tú
2415 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lê Thị Minh Nguyệt LCa0002 Vương Tuấn Tú
2416 PHAN THI MAI 250,000 Lê Thị Minh Nguyệt LCa0002 Vương Tuấn Tú
2417 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Bùi Phúc Hoàn LCa0003 Bùi Văn Minh
2418 NGUYEN PHUONG THU 200,000 Bùi Phúc Hoàn LCa0003 Bùi Văn Minh
2419 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Bùi Phúc Hoàn LCa0003 Bùi Văn Minh
2420 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Sùng Seo Sần LCa0004-1 Sùng Thị Dâu
2421 HOANG THI THU DUNG 200,000 Sùng Seo Sần LCa0004-1 Sùng Thị Dâu
2422 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Sùng Seo Sần LCa0004-1 Sùng Thị Dâu
2423 DO THU HUONG 300,000 Sùng Seo Sần LCa0004-2 Sùng Seo Sánh
2424 PHAM THU TRANG 500,000 Sùng Seo Sần LCa0004-2 Sùng Seo Sánh
2425 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Trần Thị Châng LCa0005 Triệu Văn Chiều
2426 NGUYEN HA LINH 250,000 Trần Thị Châng LCa0005 Triệu Văn Chiều
2427 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Trần Thị Châng LCa0005 Triệu Văn Chiều
2428 MAI DUC VIEN 300,000 Hầu Chín Mìn LCa0006-1 Hầu Mìn Củi
2429 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Hầu Chín Mìn LCa0006-1 Hầu Mìn Củi
2430 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Hầu Chín Mìn LCa0006-1 Hầu Mìn Củi
2431 TRAN THUY DUONG 600,000 Hầu Chín Mìn LCa0006-2 Hầu Mìn Thắng
2432 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Vàng A Chảo LCa0007 Vàng Thị Mỷ
2433 PHAN THI MAI 250,000 Vàng A Chảo LCa0007 Vàng Thị Mỷ
2434 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Vàng A Chảo LCa0007 Vàng Thị Mỷ
2435 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Nguyễn Thị Tuyến LCa0008 Nguyễn Tuấn Thành
2436 PHAN THI MAI 250,000 Nguyễn Thị Tuyến LCa0008 Nguyễn Tuấn Thành
2437 TRAN THUY DUONG 200,000 Nguyễn Thị Tuyến LCa0008 Nguyễn Tuấn Thành
2438 LE THI HAI MINH 200,000 Nông Văn Thuần LCa0009-1 Nông Thị Thu Huyền
2439 Nguyễn Hồng Phi 200,000 Nông Văn Thuần LCa0009-1 Nông Thị Thu Huyền
2440 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Nông Văn Thuần LCa0009-1 Nông Thị Thu Huyền
2441 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Nông Văn Thuần LCa0009-2 Nông Thị Thu Uyên
2442 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Nông Văn Thuần LCa0009-2 Nông Thị Thu Uyên
2443 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Pờ Khái Ly LCa0010-1 Pờ Vạn Chấn
2444 TRAN THUY DUONG 400,000 Pờ Khái Ly LCa0010-1 Pờ Vạn Chấn
2445 PHAM XUAN VINH 200,000 Pờ Khái Ly LCa0010-2 Pờ Vạn Hòa
2446 VUONG QUE ANH 300,000 Vàng Thị Pải LCa0011 Vàng Thị Ngân
2447 TRUONG THI MINH SANG 200,000 Vàng Thị Pải LCa0011 Vàng Thị Ngân
2448 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Vàng Thị Pải LCa0011 Vàng Thị Ngân
2449 VU THI MINH PHUC 200,000 Cư Thị Xá LCa0012-1 Vàng Tờ Phử
2450 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Cư Thị Xá LCa0012-1 Vàng Tờ Phử
2451 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Cư Thị Xá LCa0012-1 Vàng Tờ Phử
2452 NGUYEN DUY HUNG 200,000 Cư Thị Xá LCa0012-2 Vàng Thị Hoa
2453 VU DUC THINH 200,000 Cư Thị Xá LCa0012-2 Vàng Thị Hoa
2454 LE HAI LINH 500,000 Cư Thị Xá LCa0012-2 Vàng Thị Hoa
2455 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 La Thị Chuẩn LCa0013 Lý Văn Việt
2456 PHAN THI MAI 250,000 La Thị Chuẩn LCa0013 Lý Văn Việt
2457 TRAN THUY DUONG 200,000 La Thị Chuẩn LCa0013 Lý Văn Việt
2458 BUI THI HONG HA 200,000 Lương Thị Hồng LCa0014 Chu Trung Kiên
2459 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lương Thị Hồng LCa0014 Chu Trung Kiên
2460 PHAN THI MAI 250,000 Lương Thị Hồng LCa0014 Chu Trung Kiên
2461 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Dương Trung Thành LCa0015-1 Dương Văn Ký
2462 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Dương Trung Thành LCa0015-1 Dương Văn Ký
2463 TRAN THUY DUONG 600,000 Dương Trung Thành LCa0015-1 Dương Văn Ký
2464 TRAN HUYEN TRANG 200,000 Dương Trung Thành LCa0015-3 Dương Thị Huế
2465 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Dương Trung Thành LCa0015-3 Dương Thị Huế
2466 NGUYEN COI 200,000 Lò Thị Liên LCa0016 Vàng Văn Hoàn
2467 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lò Thị Liên LCa0016 Vàng Văn Hoàn
2468 PHAN THI MAI 250,000 Lò Thị Liên LCa0016 Vàng Văn Hoàn
2469 TRAN THUY DUONG 200,000 Lò Thị Liên LCa0017 Hoàng Thị Thanh Thủy
2470 KHOA TUAN ANH 200,000 Lò Thị Liên LCa0017 Hoàng Thị Thanh Thủy
2471 NGUYEN PHUONG THAO 200,000 Lò Thị Liên LCa0018 Mai Thị Duyên
2472 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Giàng Seo Ký LCa0019 Giàng Thị Lai
2473 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Giàng Seo Ký LCa0019 Giàng Thị Lai
2474 PHAN THI MAI 250,000 Giàng Seo Ký LCa0019 Giàng Thị Lai
2475 Đào Thị Thúy Hảo 200,000 Giàng Thị Tớ LCa0020 Hầu Thị Dí
2476 TRAN THI NGOC LAN 200,000 Giàng Thị Tớ LCa0020 Hầu Thị Dí
2477 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Giàng Thị Tớ LCa0020 Hầu Thị Dí
2478 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Hảng Seo Tú LCa0021 Hảng Thị Dí
2479 PHAN THI MAI 250,000 Hảng Seo Tú LCa0021 Hảng Thị Dí
2480 TRAN THUY DUONG 200,000 Hảng Seo Tú LCa0021 Hảng Thị Dí
2481 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Giàng Seo Chinh LCa0022 Giàng Seo Hồng
2482 LU DIEM XUAN 200,000 Giàng Seo Chinh LCa0022 Giàng Seo Hồng
2483 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Giàng Seo Chinh LCa0022 Giàng Seo Hồng
2484 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Sùng Seo Phà LCa0023 Sùng Seo Páo
2485 PHAN THI MAI 250,000 Sùng Seo Phà LCa0023 Sùng Seo Páo
2486 TRAN THUY DUONG 200,000 Sùng Seo Phà LCa0023 Sùng Seo Páo
2487 CONG TY TNHH KHACH SAN NHA HAT (K/S Hilton) 200,000 Lèng Văn Hiệu LCa0024 Lèng Thị Cân
2488 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lèng Văn Hiệu LCa0024 Lèng Thị Cân
2489 PHAN THI MAI 250,000 Lèng Văn Hiệu LCa0024 Lèng Thị Cân
2490 DINH THI BICH NGA 200,000 Bàn Thị Kim LCa0025 Bàn Thị Trinh
2491 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Bàn Thị Kim LCa0025 Bàn Thị Trinh
2492 PHAN THI MAI 250,000 Bàn Thị Kim LCa0025 Bàn Thị Trinh
2493 Quỹ An Sinh XH NHCSXH Hà Giang 200,000 Nông Phương Quế LCa0026-1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2494 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Nông Phương Quế LCa0026-1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2495 TRAN THUY DUONG 400,000 Nông Phương Quế LCa0026-1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
2496 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Nông Phương Quế LCa0026-2 Nguyễn Văn Huỳnh
2497 NGUYEN THUY LINH 390,100 Nông Phương Quế LCa0026-3 Nguyễn Huy Hoàng
2498 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Nguyễn Văn Tá LCa0027 Nguyễn Thị Dáng
2499 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Nguyễn Văn Tá LCa0027 Nguyễn Thị Dáng
2500 PHAN THI MAI 250,000 Nguyễn Văn Tá LCa0027 Nguyễn Thị Dáng
2501 DINH THI BICH NGA 200,000 Giàng A Măng LCa0028 Giàng A Cở
2502 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Giàng A Măng LCa0028 Giàng A Cở
2503 TRAN THUY DUONG 200,000 Giàng A Măng LCa0028 Giàng A Cở
2504 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lưu Ngọc Hân LCa0029 Lưu Quang Đạt
2505 TRAN THUY DUONG 200,000 Lưu Ngọc Hân LCa0029 Lưu Quang Đạt
2506 Nguyễn Thị Thanh Minh 200,000 Lưu Ngọc Hân LCa0029 Lưu Quang Đạt
2507 CĐCS NHCSXH Lào Cai 500,000 Thào Thị Khu LCa0030 Hạng A Công
2508 DINH THI BICH NGA 200,000 Thào Thị Khu LCa0030 Hạng A Công
2509 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Thào Thị Khu LCa0030 Hạng A Công
2510 TRAN VAN CUONG 200,000 Ly Tháng Hà LCa0031-1 Ly Tháng Hà
2511 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Ly Tháng Hà LCa0031-1 Ly Tháng Hà
2512 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Ly Tháng Hà LCa0031-1 Ly Tháng Hà
2513 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Ly Sử Liên LCa0031-2 Ly Sử Liên
2514 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Ly Sử Liên LCa0031-2 Ly Sử Liên
2515 TRAN THUY DUONG 400,000 Ly Sử Liên LCa0031-2 Ly Sử Liên
2516 PHUNG THI THU HONG 200,000 Ly Sử La LCa0031-3 Ly Sử La
2517 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Ly Sử La LCa0031-3 Ly Sử La
2518 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Ly Sử La LCa0031-3 Ly Sử La
2519 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Trần Hữu Đăng LCa0032-1 Trần Hữu Đăng
2520 Giấu tên 1,000,000 Trần Hữu Đăng LCa0032-1 Trần Hữu Đăng
2521 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Trần Hữu Đăng LCa0032-1 Trần Hữu Đăng
2522 HUYNH HOANG NAM 200,000 Vàng Thị Liễu LCa0032-2 Vàng Thị Liễu
2523 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Vàng Thị Liễu LCa0032-2 Vàng Thị Liễu
2524 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Vàng Thị Liễu LCa0032-2 Vàng Thị Liễu
2525 VU QUOC TINH 200,000 Sùng Seo Áo LCa0033-1 Sùng Seo Áo
2526 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Sùng Seo Áo LCa0033-1 Sùng Seo Áo
2527 NGUYEN NGOC DIEM 448,000 Sùng Seo Áo LCa0033-1 Sùng Seo Áo
2528 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Sùng Seo Áo LCa0033-2 Sùng A Quang
2529 TRAN THUY DUONG 400,000 Sùng Seo Áo LCa0033-2 Sùng A Quang
2530 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-1 Lừu Thị Liên
2531 PHAN THI MAI 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-1 Lừu Thị Liên
2532 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-1 Lừu Thị Liên
2533 TRAN THUY DUONG 400,000 Lừu Thị Liên LCa0034-2 Lừu A Tiếng
2534 VU THI XUAN 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-2 Lừu A Tiếng
2535 Cty TNHH Bình Hải Hằng 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-3 Lừu Thị Say
2536 Trương Thị Thu Mến 200,000 Lừu Thị Liên LCa0034-4 Lừu Quang Trung
2537 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-1 Vàng Gia Cảnh
2538 BCH CD NH TM TNHHMTV DAI DUONG 200,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-1 Vàng Gia Cảnh
2539 TRAN THUY DUONG 400,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-1 Vàng Gia Cảnh
2540 LA TIEU BOI 200,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-2 Vàng Đức Việt
2541 PHAM THI MINH NGOC 200,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-2 Vàng Đức Việt
2542 HOANG XUAN CO 200,000 Vàng Gia Cảnh LCa0035-3 Vàng Thế Bình
2543 BCH CONG DOAN CTY CP TAP DOAN BRG 200,000 Lừu Văn Hải LCa0036 Lừu Văn Hải
2544 TRAN THUY DUONG 200,000 Lừu Văn Hải LCa0036 Lừu Văn Hải
2545 NGUYEN DAI THIEN 448,000 Lừu Văn Hải LCa0036 Lừu Văn Hải
2546 PHAM THI HUYEN 200,000 Liêng Hót K' San LĐ0001 Liêng Hót K' Điệp
2547 LE QUY HONG DUC 200,000 Liêng Hót K' San LĐ0001 Liêng Hót K' Điệp
2548 Võ Hải Thư 200,000 Liêng Hót K' San LĐ0001 Liêng Hót K' Điệp
2549 PHAM THI HUYEN 200,000 Cơ Liêng Ha Hoanh LĐ0002 Cil K' Yên
2550 LE QUY HONG DUC 200,000 Cơ Liêng Ha Hoanh LĐ0002 Cil K' Yên
Các bài viết khác