Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách cặp lá yêu thương tháng 08/2016 (P18/30)

Cập nhật : 2016-09-16 22:20:52 - Lượt xem : 244

Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 08/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để nâng đỡ bao bọc các là chưa lành.

STT Họ tên Số tiền ủng hộ Họ tên giám hộ Mã Lá chưa lành Họ tên Lá chưa lành
2551 PHAM THI HUYEN 200,000 Rơ Liêng Ha Ba LĐ0003 Liêng Hót K' Duyên
2552 LE QUY HONG DUC 200,000 Rơ Liêng Ha Ba LĐ0003 Liêng Hót K' Duyên
2553 PHAM THI HUYEN 200,000 Pang ting K jang LĐ0004 Pang Tinh K' Ni
2554 LE QUY HONG DUC 200,000 Pang ting K jang LĐ0004 Pang Tinh K' Ni
2555 DINH THI BICH NGA 200,000 Cơ Liêng Ha Cha LĐ0005 Cơ Liêng Ha Quanh
2556 Công Đoàn NHCSXH LĐồng 200,000 Cơ Liêng Ha Cha LĐ0005 Cơ Liêng Ha Quanh
2557 PHAM THI HUYEN 200,000 Cơ Liêng Ha Cha LĐ0005 Cơ Liêng Ha Quanh
2558 HOANG THI PHUONG LINH 200,000 Cil Ha Mun LĐ0006 Ntơr K' Luyn
2559 HUYNH THI THANH NGAN 200,000 Cil Ha Mun LĐ0006 Ntơr K' Luyn
2560 TRUONG THI HUYEN TRANG 200,000 K Brèo LĐ0007 Ka Rin
2561 Võ Hải Thư 200,000 K Brèo LĐ0007 Ka Rin
2562 NGO DUC CHIEN 200,000 K Chùng LĐ0008 Ka Ni Som
2563 HOANG THI TUYET MAI 200,000 K Chùng LĐ0008 Ka Ni Som
2564 Trịnh Thị Thanh Thảo 200,000 H Jêr LĐ0009 Ka Ja
2565 PHAM THI THU 200,000 H Jêr LĐ0009 Ka Ja
2566 NGUYEN THI DAI TRANG 200,000 Ka Đêr LĐ0010 Ka Thắm
2567 Võ Thị Linh 300,000 Ka Đêr LĐ0010 Ka Thắm
2568 xuân đại(0988267149) 200,000 Ka Thắm LĐ0011 K' Rơ Yang Túys
2569 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 300,000 Ka Thắm LĐ0011 K' Rơ Yang Túys
2570 NGUYEN THANH LAN 200,000 Ka Lý LĐ0012 Ka Lís
2571 Nguyễn Hữu Tuấn 300,000 Ka Lý LĐ0012 Ka Lís
2572 LE QUY HONG DUC 200,000 Ka Minh LĐ0013 K' Thêm
2573 Võ Hải Thư 200,000 Ka Minh LĐ0013 K' Thêm
2574 PHUONG HUYEN BUI 200,000 K' Lòn LĐ0014 K' Huy
2575 Nguyễn Thị Mai Hương 300,000 K' Lòn LĐ0014 K' Huy
2576 NGUYEN DANG HOANG TRUNG HAI 200,000 Hoàng Thị Mận LĐ0015 Đỗ Hồng Sơn
2577 Trần Minh Hằng 300,000 Hoàng Thị Mận LĐ0015 Đỗ Hồng Sơn
2578 Trung Viet 200,000 Nông Thị Mười LĐ0016 Nông Thị Hương Ly
2579 Vương Thùy Trang 300,000 Nông Thị Mười LĐ0016 Nông Thị Hương Ly
2580 nguyễn kiên giang 200,000 Nguyễn Lý Minh LĐ0017 Nguyễn Lý Thị Thanh Xuân
2581 Bùi Thị Thơm 300,000 Nguyễn Lý Minh LĐ0017 Nguyễn Lý Thị Thanh Xuân
2582 NGUYEN THI THANH THAO 200,000 Đặng Thị Ai LĐ0018 Trần Văn Phú
2583 NGUYEN NGOC ANH 300,000 Đặng Thị Ai LĐ0018 Trần Văn Phú
2584 LE QUY HONG DUC 200,000 Ka Khánh LĐ0019 Ka Khánh
2585 Trịnh Xuân Sơn 300,000 Ka Khánh LĐ0019 Ka Khánh
2586 PHAM HOANG LONG 200,000 Võ Thị Hoàng Thục LĐ0020 Võ Thị Hoàng Thục
2587 DAO THI THUY HANG 200,000 Võ Thị Hoàng Thục LĐ0020 Võ Thị Hoàng Thục
2588 LE QUY HONG DUC 200,000 Võ Thị Hoàng Thục LĐ0020 Võ Thị Hoàng Thục
2589 LE QUY HONG DUC 200,000 Ka Mai LĐ0021 Ka Mai
2590 Võ Hải Thư 200,000 Ka Mai LĐ0021 Ka Mai
2591 LE QUY HONG DUC 200,000 Ka Thủy LĐ0022 K' Tuyên
2592 Trần Văn Tụng 300,000 Ka Thủy LĐ0022 K' Tuyên
2593 NGUYEN DUC DUNG 200,000 Nguyễn Thanh Thúy LĐ0023 Lê Thị Thu Trân
2594 Vũ Như Hải 300,000 Nguyễn Thanh Thúy LĐ0023 Lê Thị Thu Trân
2595 CHÁU PHÚC THANH+ MINH GIANG 200,000 Nguyễn Thị Hồng LĐ0024 Nguyễn Đức Duy
2596 Đỗ Văn Loan 300,000 Nguyễn Thị Hồng LĐ0024 Nguyễn Đức Duy
2597 Võ Hải Thư 200,000 Cil K' Lắt LĐ0025 Cil Ha Đêm
2598 Nguyễn Quốc Tuấn 300,000 Cil K' Lắt LĐ0025 Cil Ha Đêm
2599 NGUYEN THUY DUONG 200,000 Liêng Jrang Ha Thanh LĐ0026 Lơ Mu An Ki
2600 Trần Xuân Hùng 200,000 Liêng Jrang Ha Thanh LĐ0026 Lơ Mu An Ki
2601 CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PGD NHCSXH HUYỆN TUẦN GIÁO 250,000 Bong Dơng Ha Quang Chơn LĐ0027 Bong Dơng Ha Quang Chơn
2602 Lê Văn Hùng 200,000 Bong Dơng Ha Quang Chơn LĐ0027 Bong Dơng Ha Quang Chơn
2603 Nguyễn Mai Hoa + Trần Ngọc Dung 200,000 Kơ Sa K' Ang LĐ0028 Kơ Sa Du Bin
2604 Bùi Đức Tuyển 200,000 Kơ Sa K' Ang LĐ0028 Kơ Sa Du Bin
2605 ĐINH THỊ NGỌC LINH 200,000 Kon Sa K' Hai LĐ0029 Kon Sa K Gin
2606 vũ thị duyên 200,000 Kon Sa K' Hai LĐ0029 Kon Sa K Gin
2607 NGUYEN THI TU QUYNH 200,000 Kơ Long Ka Sưn LĐ0030 Kơ Long Ma Sương
2608 Nguyễn Văn Thoại 200,000 Kơ Long Ka Sưn LĐ0030 Kơ Long Ma Sương
2609 Công Đoàn TTĐT NHCSXH 200,000 Phạm Thị Định NA0001 Phạm Thị Định
2610 NGUYEN THANH HA 200,000 Phạm Thị Định NA0001 Phạm Thị Định
2611 PHAM NGOC LAN HUONG 200,000 Phạm Thị Định NA0001 Phạm Thị Định
2612 Công Đoàn TTĐT NHCSXH 200,000 Phạm Văn Thương NA0002 Phạm Văn Thương
2613 PHAM TUYEN 200,000 Phạm Văn Thương NA0002 Phạm Văn Thương
2614 HOANG THI THANH MAI 250,000 Phạm Văn Thương NA0002 Phạm Văn Thương
2615 LE PHU CUONG 200,000 Nguyễn Thị Hợi NA0003 Nguyễn Thị Hương Lê
2616 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Hợi NA0003 Nguyễn Thị Hương Lê
2617 Nguyễn Tống Khánh 200,000 Phạm Thị Vân NA0004-1 Đinh Thị Thúy An
2618 Nguyễn Hữu Túy 200,000 Phạm Thị Vân NA0004-1 Đinh Thị Thúy An
2619 Nguyễn Thị Vân 200,000 Phạm Thị Vân NA0004-2 Đinh Văn Hoàng
2620 Vũ Đình Tráng 200,000 Phạm Thị Vân NA0004-2 Đinh Văn Hoàng
2621 LA THI THAO 200,000 Nguyễn Văn Song NA0005-1 Nguyễn Thị Hải Yên
2622 DANG TUYET TRINH 300,000 Nguyễn Văn Song NA0005-1 Nguyễn Thị Hải Yên
2623 HO THI THU HOA 200,000 Nguyễn Văn Song NA0005-2 Nguyễn Thị Mến
2624 Đặng Ngọc Linh 200,000 Nguyễn Văn Song NA0005-2 Nguyễn Thị Mến
2625 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Thanh NA0006 Lê Văn Anh
2626 Trần Anh Minh 200,000 Lê Thị Thanh NA0006 Lê Văn Anh
2627 Nguyễn Cảnh Cường 200,000 Phan Thị Hương NA0007 Phan Thị Giang
2628 Trần Văn Dũng 200,000 Phan Thị Hương NA0007 Phan Thị Giang
2629 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Liên NA0008 Nguyễn Văn Nhân
2630 Phạm Sinh Dần 200,000 Lê Thị Liên NA0008 Nguyễn Văn Nhân
2631 ĐINH THỊ THANH HÀ 200,000 Đào Thị Lệ NA0009 Đào Thị Huyền
2632 Đỗ Trọng Bảo 200,000 Đào Thị Lệ NA0009 Đào Thị Huyền
2633 HOANG DUC TRUONG 200,000 Trần Thị Bảy NA0010 Phan Thanh Chung
2634 Võ Hải Thư 200,000 Trần Thị Bảy NA0010 Phan Thanh Chung
2635 Vũ Hải Quỳ 200,000 Nguyễn Xuân Long NA0012 Nguyễn Thị Khánh Ly
2636 Sầm Khắc Liêm 300,000 Nguyễn Xuân Long NA0012 Nguyễn Thị Khánh Ly
2637 NGUYEN HOA BINH 200,000 Nguyễn Duy Hòa NA0013 Nguyễn Duy Hòa
2638 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Duy Hòa NA0013 Nguyễn Duy Hòa
2639 DƯƠNG THỊ THOA 200,000 Lô Văn Thưởng NA0014 Lô Văn Thưởng
2640 Đỗ Thanh Sơn 200,000 Lô Văn Thưởng NA0014 Lô Văn Thưởng
2641 NGO THI THOA 200,000 Lô Thị Tỷ NA0015 Đinh Trung Thông
2642 Võ Hải Thư 200,000 Lô Thị Tỷ NA0015 Đinh Trung Thông
2643 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Ngân NA0016 Lê Thị Ngân
2644 Nguyễn Hùng Phương 200,000 Lê Thị Ngân NA0016 Lê Thị Ngân
2645 VŨ XUÂN RỒNG 200,000 Lê Thị Hường NA0017 Nguyễn Văn Thảo
2646 Lê Đình An 200,000 Lê Thị Hường NA0017 Nguyễn Văn Thảo
2647 DOAN LE THANH 200,000 Trương Thị Chắt NA0018 Hồ Minh Dũng
2648 Lê Thanh Long 200,000 Trương Thị Chắt NA0018 Hồ Minh Dũng
2649 VUONG QUANG TU 200,000 Bùi Thanh An NA0019 Bùi Thanh An
2650 VO THI HONG PHUOC 300,000 Bùi Thanh An NA0019 Bùi Thanh An
2651 Võ Hải Thư 200,000 Bùi Thanh An NA0019 Bùi Thanh An
2652 Cấn Xuân Thành 200,000 Bùi Công Quang NA0020 Đặng ý Nhi
2653 Nguyễn Thị Thu Huyền 300,000 Bùi Công Quang NA0020 Đặng ý Nhi
2654 NGUYEN THI HUYEN TRANG 200,000 Trương Thị Quỳnh Như NA0021 Trương Thị Quỳnh Như
2655 Võ Hải Thư 200,000 Trương Thị Quỳnh Như NA0021 Trương Thị Quỳnh Như
2656 PGD NHCSXH HAI BÀ TRƯNG-HOÀN KIẾM 200,000 Lục Thị Tiến NA0022 Lục Thị Tiến
2657 Nguyễn Thị Yến 300,000 Lục Thị Tiến NA0022 Lục Thị Tiến
2658 TANG THI PHUONG HIEU 200,000 Lương Thị Nga NA0023 Lương Thị Nga
2659 NGUYEN VAN ANH 200,000 Lương Thị Nga NA0023 Lương Thị Nga
2660 VU HONG THOAN 200,000 Trương Thị Quấn NA0024 Phạm Thị Thùy My
2661 Đỗ Trọng Tâm 200,000 Trương Thị Quấn NA0024 Phạm Thị Thùy My
2662 HDBANK CN HO GUOM 200,000 Phạm Thị Phước NA0025 Đỗ Văn Trung
2663 Võ Hải Thư 200,000 Phạm Thị Phước NA0025 Đỗ Văn Trung
2664 Nguyễn Gia Lâm 200,000 Vi Thị Hoài Thương NA0026 Vi Thị Hoài Thương
2665 Trần Nhất Phú 200,000 Vi Thị Hoài Thương NA0026 Vi Thị Hoài Thương
2666 Nguyễn Thị Ngọc ánh 200,000 Bùi Thu Trang NA0027 Bùi Thu Trang
2667 TRAN THI THOA 200,000 Bùi Thu Trang NA0027 Bùi Thu Trang
2668 VU THI NGUYET-0909877576 200,000 Nguyễn Thị Hà Trang NA0028 Nguyễn Thị Hà Trang
2669 Lã Thị Hồng Thắm 200,000 Nguyễn Thị Hà Trang NA0028 Nguyễn Thị Hà Trang
2670 NGUYEN THI PHUONG ANH 200,000 Lương Hải Kiên NA0029 Lương Hải Kiên
2671 Võ Hải Thư 200,000 Lương Hải Kiên NA0029 Lương Hải Kiên
2672 NGUYEN THI HAO 200,000 Lê Hồng Anh NA0030 Lê Hồng Anh
2673 Nguyễn T. Mỹ - Lê Dương Thùy Thơ 200,000 Lê Hồng Anh NA0030 Lê Hồng Anh
2674 Võ Hải Thư 200,000 La Văn Mới NA0031 La Văn Mới
2675 Đào T. Phiều - Nguyễn Ngọc Thạch 200,000 La Văn Mới NA0031 La Văn Mới
2676 LOP 11C12 TRUONG THCS&THPT NGUYEN KHUYEN 200,000 Lô Thị Núi NA0032 Lô Thị Núi
2677 Đỗ T. Nguyên Lý - Nguyễn Thùy Linh 200,000 Lô Thị Núi NA0032 Lô Thị Núi
2678 Võ Hải Thư 200,000 Lữ Ha Ly NA0033 Lữ Ha Ly
2679 NGUYEN THI NGOC PHU 200,000 Lữ Ha Ly NA0033 Lữ Ha Ly
2680 VU QUOC HUNG 200,000 Xeo Thị Châu NA0034 Xeo Thị Châu
2681 CONG DOAN CO SO AGRIBANK NAM SAI GON 200,000 Xeo Thị Châu NA0034 Xeo Thị Châu
2682 Trần Thị Hòa 200,000 Xeo Thị Châu NA0034 Xeo Thị Châu
2683 Bùi Vĩnh Long 200,000 Cụt Văn Lương NA0035 Cụt Văn Lương
2684 Ms PHAM THU THUY 200,000 Cụt Văn Lương NA0035 Cụt Văn Lương
2685 NGUYỄN THỊ VÂN 200,000 Vi Thị Hòa NA0036 Vi Văn Cường
2686 NGUYEN VAN ANH 200,000 Vi Thị Hòa NA0036 Vi Văn Cường
2687 Võ Hải Thư 200,000 Vi Thị Hòa NA0036 Vi Văn Cường
2688 Võ Hải Thư 200,000 Đinh Công Trường NB0001 Đinh Công Trường
2689 LE THANH CONG 200,000 Đinh Công Trường NB0001 Đinh Công Trường
2690 Phan Huy Hoàng 200,000 Lâm Quang Thông NB0002 Lâm Quang Thông
2691 DANG THI NGOC ANH 200,000 Lâm Quang Thông NB0002 Lâm Quang Thông
2692 Võ Hải Thư 200,000 Đậu Hồng Phong NB0003 Đậu Hồng Phong
2693 TON LONG THANG 300,000 Đậu Hồng Phong NB0003 Đậu Hồng Phong
2694 Võ Hải Thư 200,000 Trần Thị Phương NB0004 Trần Thị Phương
2695 HOANG THI HANH 200,000 Trần Thị Phương NB0004 Trần Thị Phương
2696 Thầy và trò lớp 11A3 trường THPT Buôn Ma Thuột (Nguyễn Trúc Quỳnh Anh) 340,000 Nguyễn Ngọc Tú NB0005-1 Nguyễn Ngọc Tú
2697 NGUYEN THI GIANG HUONG 200,000 Nguyễn Ngọc Tú NB0005-1 Nguyễn Ngọc Tú
2698 NGUYEN MY LINH 200,000 Nguyễn Thị Thu Trang NB0005-2 Nguyễn Thị Thu Trang
2699 VO NGUYEN DIEM KHANH 200,000 Nguyễn Thị Thu Trang NB0005-2 Nguyễn Thị Thu Trang
2700 NGUYEN THI LAN NHI 200,000 Hoàng Thị Mai Hương NB0006 Hoàng Thị Mai Hương
Các bài viết khác