Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách cặp lá yêu thương tháng 08/2016 (P27/30)

Cập nhật : 2016-09-16 22:32:42 - Lượt xem : 549

Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 08/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để nâng đỡ bao bọc các là chưa lành.

STT Họ tên Số tiền ủng hộ Họ tên giám hộ Mã Lá chưa lành Họ tên Lá chưa lành
3901 PHAM VU THUY DUONG 200,000 Bùi Đức Khiên TB0017 Bùi Văn Thực
3902 DAO MINH TRANG 500,000 Bùi Đức Khiên TB0017 Bùi Văn Thực
3903 ABBANK 200,000 Đặng Thị Tròn TB0018 Nguyễn Tuấn Anh
3904 NGUYEN THI DUYEN 200,000 Đặng Thị Tròn TB0018 Nguyễn Tuấn Anh
3905 ABBANK 200,000 Phạm Thị Hạnh TB0019 Phạm Thị Lệ
3906 DANG THI HA VI 200,000 Phạm Thị Hạnh TB0019 Phạm Thị Lệ
3907 NHCSXH Đông Hưng Thái Bình 500,000 Phạm Thị Hạnh TB0019 Phạm Thị Lệ
3908 ABBANK 200,000 Nguyễn Thị Đỗ TB0020 Nguyễn Thế Vương
3909 VU THI HUONG 200,000 Nguyễn Thị Đỗ TB0020 Nguyễn Thế Vương
3910 NGUYEN PHUONG THAO 300,000 Nguyễn Thị Đỗ TB0020 Nguyễn Thế Vương
3911 ABBANK 200,000 Hoàng Thị Mịt TB0021 Nguyễn Văn Tùng
3912 VU THI HUONG 200,000 Hoàng Thị Mịt TB0021 Nguyễn Văn Tùng
3913 BUI BAO VIET 200,000 Hoàng Thị Mịt TB0021 Nguyễn Văn Tùng
3914 ABBANK 200,000 Bùi Thị Xuân TB0022 Nguyễn Viết Quân
3915 VU THI HUONG 200,000 Bùi Thị Xuân TB0022 Nguyễn Viết Quân
3916 ABBANK 200,000 Phạm Thị Hà TB0023 Mai Thị An
3917 VU THI HUONG 200,000 Phạm Thị Hà TB0023 Mai Thị An
3918 NGUYEN THI NGOAN 200,000 Phạm Thị Hà TB0023 Mai Thị An
3919 ABBANK 200,000 Phạm Thị Xuyên TB0024 Hà Khánh Vi
3920 CHUONG TRINH NEW SOUL CONCERT 2016 (NGUYEN THANH LOAN) 200,000 Phạm Thị Xuyên TB0024 Hà Khánh Vi
3921 PHAM QUANG DUNG 200,000 Phạm Thị Xuyên TB0024 Hà Khánh Vi
3922 ABBANK 200,000 Nguyễn Thị Biên TB0025 Trần Ngọc Ninh
3923 Pham Kim Chi 200,000 Nguyễn Thị Biên TB0025 Trần Ngọc Ninh
3924 CO DAO PHUONG THANH VA CO LOAN 400,000 Nguyễn Thị Biên TB0025 Trần Ngọc Ninh
3925 ABBANK 200,000 Nguyễn Đình Sùng TB0026 Nguyễn Thị Hoa
3926 NGUYEN THI MAI HUONG 200,000 Nguyễn Đình Sùng TB0026 Nguyễn Thị Hoa
3927 Lê Thị Phương Thơm 200,000 Nguyễn Đình Sùng TB0026 Nguyễn Thị Hoa
3928 ABBANK 200,000 Phạm Thị Boong TB0027 Nguyễn Hà Liên
3929 Vũ Văn Cường 200,000 Phạm Thị Boong TB0027 Nguyễn Hà Liên
3930 NGUYEN MINH DUC 400,000 Phạm Thị Boong TB0027 Nguyễn Hà Liên
3931 ABBANK 200,000 Nguyễn Thị Nhường TB0028 Hoàng Văn Quân
3932 NGUYEN VIET DUNG P202 TAP THE C1B 200,000 Nguyễn Thị Nhường TB0028 Hoàng Văn Quân
3933 NGUYEN MINH DAO 200,000 Nguyễn Thị Nhường TB0028 Hoàng Văn Quân
3934 ABBANK 200,000 Bùi Đình Thư TB0029 Bùi Thành Đạt
3935 NGUYEN THI THANH THUY 200,000 Bùi Đình Thư TB0029 Bùi Thành Đạt
3936 Tran Tue Minh 200,000 Bùi Đình Thư TB0029 Bùi Thành Đạt
3937 ABBANK 200,000 Trần Thị Cải TB0030 Nguyễn Thị Dương
3938 NGUYEN THANH HA 200,000 Trần Thị Cải TB0030 Nguyễn Thị Dương
3939 NGUYEN THI THANH 200,000 Trần Thị Cải TB0030 Nguyễn Thị Dương
3940 ABBANK 200,000 Vũ Thị Khuyên TB0031 Nguyễn Đình Hoàng
3941 TRAN THE HAI 200,000 Vũ Thị Khuyên TB0031 Nguyễn Đình Hoàng
3942 ABBANK 200,000 Nguyễn Thị Nhụ TB0032-1 Nguyễn Thị Trang
3943 NGUYEN NGOC HUY 200,000 Nguyễn Thị Nhụ TB0032-1 Nguyễn Thị Trang
3944 NGUYEN THI BACH YEN 300,000 Nguyễn Thị Nhụ TB0032-2 Nguyễn Cao Quân
3945 DAO THUY LINH 500,000 Nguyễn Thị Nhụ TB0032-2 Nguyễn Cao Quân
3946 ABBANK 200,000 Lê Văn Dương TB0033 Lê Văn Dương
3947 PHAM NGOC LAN 300,000 Lê Văn Dương TB0033 Lê Văn Dương
3948 LE QUY HONG DUC 200,000 Lê Văn Dương TB0033 Lê Văn Dương
3949 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Nguyễn Thị Hoài Thương TG0001 Nguyễn Thị Hoài Thương
3950 Nguyễn Thị Phương 200,000 Nguyễn Thị Hoài Thương TG0001 Nguyễn Thị Hoài Thương
3951 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Hoài Thương TG0001 Nguyễn Thị Hoài Thương
3952 NGUYEN TRONG QUANG 200,000 Nguyễn Trương Thảo My TG0002 Nguyễn Trương Thảo My
3953 Nguyễn Thị Phương 200,000 Nguyễn Trương Thảo My TG0002 Nguyễn Trương Thảo My
3954 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Trương Thảo My TG0002 Nguyễn Trương Thảo My
3955 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Chế Thị Nhã Trân TG0003 Chế Thị Nhã Trân
3956 Nguyễn Thị Phương 200,000 Chế Thị Nhã Trân TG0003 Chế Thị Nhã Trân
3957 LÊ QUỐC DŨNG 200,000 Chế Thị Nhã Trân TG0003 Chế Thị Nhã Trân
3958 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Nguyễn Thị Thùy Trang TG0004 Nguyễn Thị Thùy Trang
3959 Nguyễn Thị Phương 200,000 Nguyễn Thị Thùy Trang TG0004 Nguyễn Thị Thùy Trang
3960 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Thùy Trang TG0004 Nguyễn Thị Thùy Trang
3961 CHUONG TRINH NEW SOUL CONCERT 2016 (NGUYEN THANH LOAN) 200,000 Phạm Thái Tín TG0005 Phạm Thái Tín
3962 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Phạm Thái Tín TG0005 Phạm Thái Tín
3963 Nguyễn Thị Phương 200,000 Phạm Thái Tín TG0005 Phạm Thái Tín
3964 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Nguyễn Thị Hồng Phượng TG0006 Nguyễn Thị Hồng Phượng
3965 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Hồng Phượng TG0006 Nguyễn Thị Hồng Phượng
3966 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Thái Thanh Tuyền TG0007 Thái Thanh Tuyền
3967 TRAN HUU THAO UYEN 200,000 Thái Thanh Tuyền TG0007 Thái Thanh Tuyền
3968 DINH THI NHAI 200,000 Thái Thanh Tuyền TG0007 Thái Thanh Tuyền
3969 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Nguyễn Thị Khánh Hòa TG0008 Nguyễn Thị Khánh Hòa
3970 Tran Thi Hong Phuong 200,000 Nguyễn Thị Khánh Hòa TG0008 Nguyễn Thị Khánh Hòa
3971 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Khánh Hòa TG0008 Nguyễn Thị Khánh Hòa
3972 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội TG0009 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội
3973 DINH THI NHAI 200,000 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội TG0009 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội
3974 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội TG0009 Nguyễn Hoàng Ngọc Bội
3975 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Dương Tường Diễm Xuân TG0010 Dương Tường Diễm Xuân
3976 DINH THI NHAI 200,000 Dương Tường Diễm Xuân TG0010 Dương Tường Diễm Xuân
3977 Võ Hải Thư 200,000 Dương Tường Diễm Xuân TG0010 Dương Tường Diễm Xuân
3978 CTY CO PHAN THUONG MAI.DICH VU AN BIEN (TRAN DAU TU THIEN AN BIEN VA CUU TUYEN THU VN) 500,000 Trương Tâm Như TG0011 Trương Tâm Như
3979 Tran Thi Hong Phuong 200,000 Trương Tâm Như TG0011 Trương Tâm Như
3980 Võ Hải Thư 200,000 Trương Tâm Như TG0011 Trương Tâm Như
3981 Công Đoàn SGD NHCSXH 200,000 Hoàng Văn Anh TNG0001 Hoàng Văn Anh
3982 NGUYEN THI PHUONG CHI 200,000 Hoàng Văn Anh TNG0001 Hoàng Văn Anh
3983 DAO THU HUONG 200,000 Hoàng Văn Anh TNG0001 Hoàng Văn Anh
3984 Ms PHAM THU THUY 200,000 Phạm Quốc Khánh TNG0002 Phạm Quốc Khánh
3985 Võ Hải Thư 200,000 Phạm Quốc Khánh TNG0002 Phạm Quốc Khánh
3986 Ms PHAM THU THUY 200,000 Trần Văn Cao TNG0003 Trần Văn Cao
3987 NGUYEN THI NGOC DIEP 200,000 Trần Văn Cao TNG0003 Trần Văn Cao
3988 Ms PHAM THU THUY 200,000 Ma Thị Phấn TNG0004 Ma Thị Phấn
3989 Võ Hải Thư 200,000 Ma Thị Phấn TNG0004 Ma Thị Phấn
3990 Ms PHAM THU THUY 200,000 Ma Khắc Đức TNG0005 Ma Khắc Đức
3991 Võ Hải Thư 200,000 Ma Khắc Đức TNG0005 Ma Khắc Đức
3992 Ms PHAM THU THUY 200,000 Ma Thị Hoa TNG0006 Ma Thị Hoa
3993 Võ Hải Thư 200,000 Ma Thị Hoa TNG0006 Ma Thị Hoa
3994 Ms PHAM THU THUY 200,000 Luân Đức Minh TNG0007 Luân Đức Minh
3995 Võ Hải Thư 200,000 Luân Đức Minh TNG0007 Luân Đức Minh
3996 Võ Hải Thư 200,000 Bế Ngọc Duy TNG0008 Bế Ngọc Duy
3997 CAO THI THUY NGA 200,000 Bế Ngọc Duy TNG0008 Bế Ngọc Duy
3998 Võ Hải Thư 200,000 Dương Thị Én TNG0009 Dương Thị Én
3999 TRINH THI LIEN 200,000 Dương Thị Én TNG0009 Dương Thị Én
4000 Võ Hải Thư 200,000 Mai Thùy Linh TNG0010 Mai Thùy Linh
4001 NGUYEN THI HUYEN 200,000 Mai Thùy Linh TNG0010 Mai Thùy Linh
4002 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Trang TNG0011 Lê Thị Trang
4003 NGUYEN ANH DUNG 200,000 Lê Thị Trang TNG0011 Lê Thị Trang
4004 LE VAN HUNG 200,000 Lao Hoàng Chung TNG0012 Lao Hoàng Chung
4005 NGUYEN THI HONG NGOC 200,000 Lao Hoàng Chung TNG0012 Lao Hoàng Chung
4006 Võ Hải Thư 200,000 Bàn Thị Lan Anh TNG0013 Bàn Thị Lan Anh
4007 NGUYEN THI HA 200,000 Bàn Thị Lan Anh TNG0013 Bàn Thị Lan Anh
4008 HO THANH TUAN 200,000 Trần Khánh Hạ TNG0014 Trần Khánh Hạ
4009 TRAN THI HA 200,000 Trần Khánh Hạ TNG0014 Trần Khánh Hạ
4010 DINH THI BICH DIEP 200,000 Phạm Tùng Dương TNG0015 Phạm Tùng Dương
4011 DAO THI PHUONG 200,000 Phạm Tùng Dương TNG0015 Phạm Tùng Dương
4012 NGO VAN TINH 200,000 Âu Thị Thùy Dương TNG0016 Âu Thị Thùy Dương
4013 NGUYEN THI THU HANG 350,000 Âu Thị Thùy Dương TNG0016 Âu Thị Thùy Dương
4014 Minh Quan + Anh Thu 200,000 Hoàng Văn Đạt TNG0017 Hoàng Văn Đạt
4015 NGUYEN THI THU HIEN 200,000 Hoàng Văn Đạt TNG0017 Hoàng Văn Đạt
4016 Nguyễn Thị Tố Uyên 200,000 Dương Công Đức TNG0018 Dương Công Đức
4017 NGUYEN THI NGOC PHUONG 200,000 Dương Công Đức TNG0018 Dương Công Đức
4018 Lê Minh Đức 200,000 Phạm Văn Trung TNG0019 Phạm Văn Trung
4019 DO THI VAN ANH 300,000 Phạm Văn Trung TNG0019 Phạm Văn Trung
4020 Công Đoàn Cơ Sở NHCSXH Tỉnh Thái Nguyên 500,000 Bùi Thị Hồng Luận TNG0020 Bùi Thị Hồng Luận
4021 NGUYỄN THỊ HOA 200,000 Lê Thị Hồng TNG0021 Lê Thị Hồng
4022 NGUYEN THI THU TRUNG 200,000 Lê Thị Hồng TNG0021 Lê Thị Hồng
4023 TRAN THI NGOC BICH 300,000 Dương Thị Huyền Thu TNG0022 Dương Thị Huyền Thu
4024 CAO KHÚC TRÀ GIANG 200,000 Dương Thị Huyền Thu TNG0022 Dương Thị Huyền Thu
4025 PHAM THI KHANH NHAT 200,000 Hoàng Lan Anh TNG0023 Hoàng Lan Anh
4026 NGUYEN QUANG HIEU( DT CO LIEN 0912166469 200,000 Hoàng Lan Anh TNG0023 Hoàng Lan Anh
4027 DOAN THI TRA MI 200,000 Trần Văn Hoàn TNG0024 Trần Văn Hoàn
4028 HOANG DINH GIAP 200,000 Trần Văn Hoàn TNG0024 Trần Văn Hoàn
4029 DANG NHAT THI 200,000 Trần Mạnh Khôi TNG0025 Trần Mạnh Khôi
4030 NGUYEN THANH HUNG 200,000 Trần Mạnh Khôi TNG0025 Trần Mạnh Khôi
4031 NGUYEN DUY HUNG 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-1 Nguyễn Đình Đức
4032 Trung tâm tin tức VTV24 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-1 Nguyễn Đình Đức
4033 LAM KIM MAI 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-2 Nguyễn Thị Thúy Lan
4034 Văn phòng chính phủ 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-2 Nguyễn Thị Thúy Lan
4035 HO TIEN ANH 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-3 Nguyễn Thị Lộc
4036 Phạm Phương Lan 200,000 Nguyễn Đình Đức TNG0026-3 Nguyễn Thị Lộc
4037 TRAN DIEU LINH VA LY TUYET LAN 200,000 Dương Tuấn Tú TNG0027 Dương Tuấn Tú
4038 Việt Dũng -TT tin tức VTV 24 200,000 Dương Tuấn Tú TNG0027 Dương Tuấn Tú
4039 NONG THI BICH LIEN 200,000 Dương Anh Tuấn TNG0028 Dương Anh Tuấn
4040 Hồ Hà - Nội dung 3 VTV24 200,000 Dương Anh Tuấn TNG0028 Dương Anh Tuấn
4041 CAO THI HUONG 200,000 Phạm Thị Huyền TNG0029 Phạm Thị Huyền
4042 Nhóm trường quay S11 200,000 Phạm Thị Huyền TNG0029 Phạm Thị Huyền
4043 HA THUC NGOC PHUONG 200,000 Nguyễn Ngọc Toản TNG0030 Nguyễn Ngọc Toản
4044 Trịnh Ngọc Tuấn 200,000 Nguyễn Ngọc Toản TNG0030 Nguyễn Ngọc Toản
4045 đào hòa bình 200,000 Phạm Thị Thanh TNG0031 Phạm Thị Thanh
4046 Bùi thị Hồi 200,000 Phạm Thị Thanh TNG0031 Phạm Thị Thanh
4047 Nguyễn Thị Kim Thoa 200,000 Ma Thị Xiêm TNG0032 Ma Thị Xiêm
4048 Công Đoàn Cơ Sở NHCSXH Tỉnh Thái Nguyên 500,000 Ma Thị Xiêm TNG0032 Ma Thị Xiêm
4049 Võ Hải Thư 200,000 Phạm Thị Thúy Thảo TNG0033 Phạm Thị Thúy Thảo
4050 Trần Hùng 200,000 Phạm Thị Thúy Thảo TNG0033 Phạm Thị Thúy Thảo
Các bài viết khác