Tham gia Cặp lá yêu thương

Danh sách cặp lá yêu thương tháng 08/2016 (P30/30)

Cập nhật : 2016-09-16 22:36:28 - Lượt xem : 1628

Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 08/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt trong cuộc sống, tiếp tục đồng hành cùng "Cặp lá yêu thương" để nâng đỡ bao bọc các là chưa lành.

STT Họ tên Số tiền ủng hộ Họ tên giám hộ Mã Lá chưa lành Họ tên Lá chưa lành
4351 CHU THI THANH PHUONG 200,000 Phạm Văn Việt VL0014 Phạm Văn Việt
4352 CTY CP DT F.I.T 200,000 Nguyễn Thị Bích Hằng VL0015 Nguyễn Thị Bích Hằng
4353 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Bích Hằng VL0015 Nguyễn Thị Bích Hằng
4354 CTY CP DT F.I.T 200,000 Nguyễn Thị Tuyết Nhi VL0016 Nguyễn Thị Tuyết Nhi
4355 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Tuyết Nhi VL0016 Nguyễn Thị Tuyết Nhi
4356 CTY CP DT F.I.T 200,000 Trang Trần Minh Bảo VL0017 Trang Trần Minh Bảo
4357 Võ Hải Thư 200,000 Trang Trần Minh Bảo VL0017 Trang Trần Minh Bảo
4358 CTY CP DT F.I.T 200,000 Bùi Thị Kiều VL0018 Bùi Thị Kiều
4359 Võ Hải Thư 200,000 Bùi Thị Kiều VL0018 Bùi Thị Kiều
4360 CTY CP DT F.I.T 200,000 Lê Thị Như Ý VL0019 Lê Thị Như Ý
4361 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Như Ý VL0019 Lê Thị Như Ý
4362 CTY CP DT F.I.T 200,000 Nguyễn Cẩm Ngoan VL0021 Nguyễn Cẩm Ngoan
4363 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Cẩm Ngoan VL0021 Nguyễn Cẩm Ngoan
4364 CTY CP DT F.I.T 200,000 Phạm Hữu Tình VL0022 Phạm Hữu Tình
4365 LUONG THI QUYNH NHU 200,000 Phạm Hữu Tình VL0022 Phạm Hữu Tình
4366 Võ Hải Thư 200,000 Phạm Hữu Tình VL0022 Phạm Hữu Tình
4367 CTY CP DT F.I.T 200,000 Thạch Hồng Sơn VL0023 Thạch Hồng Sơn
4368 Võ Hải Thư 200,000 Thạch Hồng Sơn VL0023 Thạch Hồng Sơn
4369 CTY CP DT F.I.T 200,000 Lê Thị Mỹ Ly VL0024 Lê Thị Mỹ Ly
4370 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Mỹ Ly VL0024 Lê Thị Mỹ Ly
4371 CTY CP DT F.I.T 200,000 Thạch Thị Diễm Thùy VL0025 Thạch Thị Diễm Thùy
4372 Võ Hải Thư 200,000 Thạch Thị Diễm Thùy VL0025 Thạch Thị Diễm Thùy
4373 CTY CP DT F.I.T 200,000 Thạch Oanh Nắt VL0026 Thạch Oanh Nắt
4374 Võ Hải Thư 200,000 Thạch Oanh Nắt VL0026 Thạch Oanh Nắt
4375 CTY CP DT F.I.T 200,000 Nguyễn Thị Kim Chi VL0027 Nguyễn Thị Kim Chi
4376 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Kim Chi VL0027 Nguyễn Thị Kim Chi
4377 CTY CP DT F.I.T 200,000 Ngô Phước Đại VL0028 Ngô Phước Đại
4378 Võ Hải Thư 200,000 Ngô Phước Đại VL0028 Ngô Phước Đại
4379 CTY CP DT F.I.T 200,000 Phạm Thị Cẩm VL0029 Phạm Thị Cẩm
4380 Võ Hải Thư 200,000 Phạm Thị Cẩm VL0029 Phạm Thị Cẩm
4381 CTY CP DT F.I.T 200,000 Nguyễn Thị Như Ý VL0030 Nguyễn Thị Như Ý
4382 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Như Ý VL0030 Nguyễn Thị Như Ý
4383 CTY CP DT F.I.T 200,000 Cao Thị Thủy Ngân VL0031 Cao Thị Thủy Ngân
4384 Võ Hải Thư 200,000 Cao Thị Thủy Ngân VL0031 Cao Thị Thủy Ngân
4385 CTY CP DT F.I.T 200,000 Bùi Ngọc Lan Anh VL0032 Bùi Ngọc Lan Anh
4386 VU THI NGOC LAN 200,000 Bùi Ngọc Lan Anh VL0032 Bùi Ngọc Lan Anh
4387 LUONG TAN HUYNH 250,000 Bùi Ngọc Lan Anh VL0032 Bùi Ngọc Lan Anh
4388 PHAM THI BICH NGOC 200,000 Phan Văn Giảng VP0001 Phan Thành Lộc
4389 Võ Hải Thư 200,000 Phan Văn Giảng VP0001 Phan Thành Lộc
4390 Võ Hải Thư 200,000 Bùi Thị Xoa VP0002 Nguyễn Văn Tú
4391 NGUYEN MANH QUY 200,000 Bùi Thị Xoa VP0002 Nguyễn Văn Tú
4392 Doan phim Zippo Mu tat va em 200,000 Nguyễn Văn Tiến VP0003 Nguyễn Thị Cảnh
4393 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Văn Tiến VP0003 Nguyễn Thị Cảnh
4394 GIAP THI THUY LINH 200,000 Trần Thị Phương VP0004-1 Đinh Minh Nhàn
4395 DANG NGOC BICH THUY 300,000 Trần Thị Phương VP0004-1 Đinh Minh Nhàn
4396 đào thùy trang 200,000 Trần Thị Phương VP0004-2 Đinh Minh Thùy
4397 QUACH HOANG HAI 200,000 Trần Thị Phương VP0004-2 Đinh Minh Thùy
4398 VO MINH HAI 200,000 Lê Thị Thúy VP0005-1 Đỗ Thị Kiều Trang
4399 TRAN THI THU HA 200,000 Lê Thị Thúy VP0005-1 Đỗ Thị Kiều Trang
4400 TRAN THI DIEM MI 200,000 Lê Thị Thúy VP0005-2 Đỗ Thị Tố Quỳnh
4401 NH TMCP NGOAI THUONG CN THAI BINH 200,000 Lê Thị Thúy VP0005-2 Đỗ Thị Tố Quỳnh
4402 TRINH DUC THANG 200,000 Trần Thị Thực VP0006 Lê Thị Hậu
4403 DANG THI THE 200,000 Trần Thị Thực VP0006 Lê Thị Hậu
4404 BUI THI LINH CHAU 200,000 Nguyễn Thị Hồng Gấm VP0007 Nguyễn Công Tuấn
4405 CT TNHH GIAO NHAN VAN TAI HOI NHAP 200,000 Nguyễn Thị Hồng Gấm VP0007 Nguyễn Công Tuấn
4406 HOANG THU THAO 200,000 Nguyễn Thị Dung VP0008-1 Nguyễn Thị Thúy Hằng
4407 NGUYEN THI DUNG 200,000 Nguyễn Thị Dung VP0008-1 Nguyễn Thị Thúy Hằng
4408 NGUYEN QUOC VIET 300,000 Nguyễn Thị Dung VP0008-2 Nguyễn Thị Thu Hường
4409 NGUYEN THI HOANG OANH 200,000 Nguyễn Thị Dung VP0008-2 Nguyễn Thị Thu Hường
4410 HOANG THI NGAN 200,000 Trần Thị Chung VP0009 Trần Thị Kim Anh
4411 PHAM QUYNH TRANG 200,000 Trần Thị Chung VP0009 Trần Thị Kim Anh
4412 NGUYEN VAN QUYEN 200,000 Tạ Thị Minh VP0010 Tạ Thành Văn
4413 LUONG DUY HA 200,000 Tạ Thị Minh VP0010 Tạ Thành Văn
4414 VU THI THUY 200,000 Nguyễn Thị Hiệp VP0011-1 Đặng Thanh Toàn
4415 HOANG THI THANH TAM 200,000 Nguyễn Thị Hiệp VP0011-1 Đặng Thanh Toàn
4416 NGUYEN CHAU GIANG 200,000 Nguyễn Thị Hiệp VP0011-2 Đặng Trần Toản
4417 TRAN DONG ANH 200,000 Nguyễn Thị Hiệp VP0011-2 Đặng Trần Toản
4418 HOANG THI NGAN 200,000 Nguyễn Thị Bình VP0012 Phạm Ngọc Anh
4419 VŨ VĂN TĨNH 200,000 Nguyễn Thị Bình VP0012 Phạm Ngọc Anh
4420 Võ Hải Thư 200,000 Đỗ Thị Thủy VP0013 Bùi Thị Thùy Dung
4421 PHẬT TỬ ĐẠO TRÀNG-QUẢNG PHÚC 200,000 Đỗ Thị Thủy VP0013 Bùi Thị Thùy Dung
4422 PHAM NGUYEN BAO AN 300,000 Trần Thị Tân VP0014-1 Lê Thị Hương
4423 TRAN THI CHUYEN 200,000 Trần Thị Tân VP0014-1 Lê Thị Hương
4424 NGUYEN THAI BINH 300,000 Trần Thị Tân VP0014-2 Lê Thị Lan
4425 TO ANH THO 200,000 Lê Thị Kim Liên VP0015 Lê Thị Hoài Thu
4426 BUI KIM SANG 200,000 Lê Thị Kim Liên VP0015 Lê Thị Hoài Thu
4427 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Phùng Thị Cầm VP0016 Lưu Thành Quang
4428 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Nguyễn Thị Hoa VP0017 Bùi Gia Long
4429 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Nguyễn Văn Bằng VP0018 Nguyễn Thị Bích Hằng
4430 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Nguyễn Thị Nên VP0019 Nguyễn Thị Lan Anh
4431 Võ Hải Thư 200,000 Nguyễn Thị Nên VP0019 Nguyễn Thị Lan Anh
4432 HOANG THI NGAN 200,000 Lê Thị Lương VP0020 Hoàng Anh Đức
4433 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Lê Thị Lương VP0020 Hoàng Anh Đức
4434 Võ Hải Thư 200,000 Lê Thị Lương VP0020 Hoàng Anh Đức
4435 Công đoàn đài THVN (Nguyễn lê Sơn) 200,000 Phùng Thị Hảo VP0021 Phùng Thị Hảo
4436 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Phùng Thị Hảo VP0021 Phùng Thị Hảo
4437 Cong doan Lien hiep Hoi Viet Nam (TRAN DUNG HA) 200,000 Phùng Thị Hảo VP0021 Phùng Thị Hảo
4438 Công đoàn đài THVN (Nguyễn lê Sơn) 200,000 Phan Thị Tứ VP0022 Phạm Thị Thanh Tâm
4439 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Phan Thị Tứ VP0022 Phạm Thị Thanh Tâm
4440 Cong doan Lien hiep Hoi Viet Nam (TRAN DUNG HA) 200,000 Phan Thị Tứ VP0022 Phạm Thị Thanh Tâm
4441 Công đoàn đài THVN (Nguyễn lê Sơn) 200,000 Vũ Văn Hợi VP0023 Vũ Thị Minh Soi
4442 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Vũ Văn Hợi VP0023 Vũ Thị Minh Soi
4443 Cong doan Lien hiep Hoi Viet Nam (TRAN DUNG HA) 200,000 Vũ Văn Hợi VP0023 Vũ Thị Minh Soi
4444 Công đoàn đài THVN (Nguyễn lê Sơn) 200,000 Lại Thị Hoa VP0024 Lại Văn Huy
4445 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Lại Thị Hoa VP0024 Lại Văn Huy
4446 Cong doan Lien hiep Hoi Viet Nam (TRAN DUNG HA) 200,000 Lại Thị Hoa VP0024 Lại Văn Huy
4447 Công đoàn đài THVN (Nguyễn lê Sơn) 200,000 Hồ Văn Thào VP0025 Hồ Thị Hương
4448 CĐ CS NHCSXH TỈNH VĨNH PHÚC 500,000 Hồ Văn Thào VP0025 Hồ Thị Hương
4449 Cong doan Lien hiep Hoi Viet Nam (TRAN DUNG HA) 200,000 Hồ Văn Thào VP0025 Hồ Thị Hương
4450 Võ Hải Thư 200,000 Lưu Thị Hoàng VP0026 Lưu Thị Trà My
4451 Trần Thị Dung 200,000 Lưu Thị Hoàng VP0026 Lưu Thị Trà My
4452 HOANG THI VIEN 200,000 Trần Thị Hương VP0027-1 Đỗ Phương Thảo
4453 Phùng Quốc Anh 200,000 Trần Thị Hương VP0027-1 Đỗ Phương Thảo
4454 Võ Hải Thư 200,000 Trần Thị Hương VP0027-2 Đỗ Thị Thơm
4455 NGUYEN THI LO 200,000 Trần Thị Hương VP0027-2 Đỗ Thị Thơm
4456 NGUYEN THI NGOC THAO 200,000 Lệ Thị Nguyệt VP0028-1 Lê Văn Mạnh
4457 TRAN TRONG DUNG 200,000 Lệ Thị Nguyệt VP0028-1 Lê Văn Mạnh
4458 VU TIEN MANH 200,000 Lệ Thị Nguyệt VP0028-2 Lê Hương Giang
4459 Công đoàn Cơ Sở Nhno đồng Nai 200,000 Lệ Thị Nguyệt VP0028-2 Lê Hương Giang
4460 NGUYEN THI HOA 200,000 Vi Thị Vượng VP0029-1 Trần Thị Nghi
4461 NGUYEN TRUNG DUNG 200,000 Vi Thị Vượng VP0029-1 Trần Thị Nghi
4462 NGUYEN THI HUNG VA DO QUANG KHANH 200,000 Vi Thị Vượng VP0029-2 Trần Thị Tình
4463 NGUYEN THI HONG HANH (0944.203.429) 200,000 Vi Thị Vượng VP0029-2 Trần Thị Tình
4464 TO QUANG NAM 200,000 Bùi Thị Xúc VP0030-1 Triệu Minh Tâm
4465 BUI SY HOANG 200,000 Bùi Thị Xúc VP0030-1 Triệu Minh Tâm
4466 MAI VAN TUE 200,000 Bùi Thị Xúc VP0030-2 Triệu Tuyên Đăng
4467 Trần Thị Ngọc 200,000 Bùi Thị Xúc VP0030-2 Triệu Tuyên Đăng
4468 Võ Hải Thư 200,000 Tráng A Sà YB0001 Tráng A Sà
4469 NGUYEN THI KIM HOAN 200,000 Tráng A Sà YB0001 Tráng A Sà
4470 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Mai Minh Huấn YB0002 Mai Minh Huấn
4471 PHUNG THI PHUONG 200,000 Mai Minh Huấn YB0002 Mai Minh Huấn
4472 CHU THANH TU 300,000 Vàng Thị Dở YB0003-1 Vàng Thị Dở
4473 NGO THI THU HUONG 200,000 Vàng Thị Dở YB0003-1 Vàng Thị Dở
4474 LE THI PHUONG 200,000 Vàng Thị Dở YB0003-2 Vàng A Sông
4475 DANG THI LINH 200,000 Vàng Thị Dở YB0003-2 Vàng A Sông
4476 DO NINH HA 400,000 Mùa Thị Xi YB0004-1 Mùa Thị Xi
4477 DO NINH HA 400,000 Mùa A Râu YB0004-2 Mùa A Râu
4478 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Vàng Thị Khua YB0005 Vàng Thị Khua
4479 Ta Quang Thang 200,000 Vàng Thị Khua YB0005 Vàng Thị Khua
4480 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Mùa A Thu YB0006 Mùa A Thu
4481 nguyen thi nhung 200,000 Mùa A Thu YB0006 Mùa A Thu
4482 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Giàng Thị Ca YB0007 Giàng Thị Ca
4483 NGUYEN VAN CHE 200,000 Giàng Thị Ca YB0007 Giàng Thị Ca
4484 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Hờ Thị Chua YB0008 Hờ Thị Chua
4485 NGUYEN BICH NGOC 200,000 Hờ Thị Chua YB0008 Hờ Thị Chua
4486 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Vàng A Hải YB0009 Vàng A Hải
4487 VU HONG TRUONG 200,000 Vàng A Hải YB0009 Vàng A Hải
4488 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Sùng A Vi YB0010 Sùng A Vi
4489 NGUYEN THI LAN ANH 0523293 250,000 Sùng A Vi YB0010 Sùng A Vi
4490 Văn Phòng BHXH Việt Nam 200,000 Hà Minh Đức YB0011 Hà Minh Đức
4491 Cty CP Thuốc Thú Y Trung ương 5 300,000 Hà Minh Đức YB0011 Hà Minh Đức
Các bài viết khác