Tham gia Cặp lá yêu thương

"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 03/10 đến 13/10/2016" (P1/4)

Cập nhật : 2016-10-19 15:42:12 - Lượt xem : 724

Các bạn khán giả thân mến. Từ 03/10 đến 13/10/2016 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành cám ơn các lá lành đã tham gia nuôi dưỡng, hỗ trợ các bé lá chưa lành để bát cơm của các bé đầy hơn, tấm áo lành lặn hơn và con đường đến trường của các bé bớt gập ghềnh gian khó.

STT Người chuyển tiền Ngày chuyển tiền  Số tiền chuyển
 
Nội dung chuyển tiền
1 Công Đoàn Hội Sở NHCSXH Tỉnh Qnam 03/10/2016               1,000,000 ₫ CT HỖ TRỢ LCL THÁNG 9/2016 CHO ĐỖ THỊ XUÂN LỘC (MS: QNA0024) VÀ HUỲNH THỊ THU HẰNG (MS: QNA0025)
2 CĐ BP HỘI SỞ NHCSXH TỈNH BRVT 03/10/2016                  500,000 ₫ CĐBP HỘI SỞ TỈNH BRVT CHUYỂN HỖ TRỢ LCL CHO BÉ NGÔ XUÂN LỘC, SN: 14/10/2002, MÃ SỐ BV0026, CƯ TRÚ TẠI KHU 02 HUYỆN CÔN ĐẢO.
3 Tống Thị Kiều Uyên 03/10/2016                  200,000 ₫ TỐNG THỊ KIỀU UYÊN CHUYỂN TIỀN ỦNG HỘ EM PHẠM THỊ THU HIỀN MÃ SỐ NĐ0023
4 Nhóm bạn (Mai, Liên, Phúc, Hòa, Hiếu, Hương) 03/10/2016               1,200,000 ₫ Nhóm bạn (Mai, Liên, Phúc, Hòa, Hiếu, Hương) nộp tiền
5 Trần Thị Hòa 03/10/2016                  200,000 ₫ Bà Trần Thị Hòa,khối Tân Tiến,Hưng Dũng ủng hộ cho em Cụt Văn Lương Ma số NA0034 ở Kỳ Sơn,Nghệ An
6 LẠI HOÀN VINH 03/10/2016                  400,000 ₫ ÔNG LẠI HOÀN VINH CHUYỂN TIỀN CLYT, LÁ CL MS KH0009-NGUYỄN THỊ KIM LOAN; MS KH0029-TRẦN THU TRÂM
7 TRINH XUAN KHU 03/10/2016                  200,000 ₫ TRINH XUAN KHU UNG HO CAP LA YEU THUONG MS HG0031 GIANG THI CHAI : PHIN TY A,DU TIEN,YEN MINH HGIANG
8 Lê thành Yên 03/10/2016                  500,000 ₫ Nộp tiền cho cặp lá yêu thương SL0001 Mùa Thị Chư
9 NGUYỄN NGỌC AN 03/10/2016                  300,000 ₫ NGUYỄN NGỌC AN-CÔNG TY THÉP AN HẢI ỦNG HỘ EM VŨ QUYẾT TIẾN MÃ SỐ HP0028-ĐỊA CHỈ: TIÊN LÃNG, HP
10 Nguyễn Thị Ngọc Bích 03/10/2016                  600,000 ₫ Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ninh Thuận 
11 VŨ NHẬT QUANG 03/10/2016                  200,000 ₫ VŨ NHẬT QUANG, PHÒNG CSKT CÔNG AN TỈNH NĐ NỘP TIỀN ỦNG HỘ CH.TR CẶP LÁ YÊU THƯƠNG
12 PHAM QUANG HUY 03/10/2016                  100,000 ₫ 995216100350104 -PHAM QUANG HUY UNG HO DE LAM TU THIEN
13 DANG THI TUYET HUONG 03/10/2016                  200,000 ₫ 995216100301843 -  Dang thi tuyet Huong ung ho lcl QT0039 hang thang 200,000 d
14 NGUYEN THI THANH HAI 03/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 034216100185916)NGUYEN THI THANH HAI UNG HO CHUONG TRINH CAP LA YEU THUONG  (NHH: VBSP - CSXH SO GIAO DICH-)
15 BUI BAO VIET 03/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 090216100186494)BUI BAO VIET GIUP DO LA CHUA LANH BOT KHO KHAN, THEM NIEM VUI !  (NHH: CSXH HOI SO CHINH-)
16 LE SI HUYEN TRAN 03/10/2016                  400,000 ₫ IBLE SI HUYEN TRAN CHUONG TRINH CAP LA YEU THUONG THANG 9/2016 CUA DAI VTV24
17 NGUYEN VAN TOAN 03/10/2016                  300,000 ₫ NGUYEN VAN TOAN Gui la chua lanh.
18 VU THI XUAN 03/10/2016                  200,000 ₫ VU THI XUAN Ho tro cap la chua lanh
19 NGUYEN THI THANH HUYEN 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI THANH HUYEN ung ho la chua lanh
20 NGUYEN THI MY LIEN 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI MY LIEN Ung ho
21 DUONG THUY DUNG 03/10/2016                  500,000 ₫ DUONG THUY DUNG DINH KY CK LNH THONG THUONG: Ho tro em Vang Thi My MS HG0055 hang thang
22 DUONG DUC TRONG 03/10/2016                  200,000 ₫ 995216100351019 -DUONG DUC TRONG Chuyen tien tu thien
23 NGUYEN TRONG QUANG 03/10/2016                  400,000 ₫ --MA NGAN HANG:01207001,NGUYEN TRONG QUANG UNG HO BE MA SO CM0026 VA MA SO TG0002 THANG 10/2016(MOI BE 200.000D)--
24 NGUYEN VAN DUNG 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN VAN DUNG Ung ho chuong trinh cap la yeuthuong
25 TRAN THI HONG NHUNG 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN20739.TRAN THI HONG NHUNG ung ho CLYT
26 PHUNG KIM CHI 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN26526.PHUNG KIM CHI Ung ho chuong trinh CLYT
27 Trinh Thi Thai Dung 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN21201.Co Trinh Thi Thai Dung - GV  HN ung ho LCL: KT0025
28 PHAM ANH TUAN 03/10/2016                  800,000 ₫ TC:VNCN21921.PHAM ANH TUAN - NHO CHUONG TRINH DIEU PHOI CHO 4 LA CHUA LANH
29 PHAM QUANG DUY 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN25788.Duy Pham Ung ho cap la yeu thuong
30 TRAN DOAN TRUONG 03/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN25071.cap la lanh TRAN DOAN TRUONG ct
31 NGUYEN THI LAN ANH 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN24905.NGUYEN THI LAN ANH Ung ho be vi van quan ma so CB0036 200 nghin dong /thang
32 LE THI HUONG 03/10/2016                  310,000 ₫ TC:VNCN22758.LE THI HUONG chuyen tien ung ho
33 NGUYEN THI THUY LINH 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN22659.NGUYEN THI THUY LINH Ung ho la chua lanh
34 NGUYEN THUY LINH 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN17315.NGUYEN THUY LINH Gui tang 1 truong hop bat ky
35 NGUYEN THI HUYEN 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN21480.NGUYEN THI HUYEN UNG HO
36 NGUYEN THI NGOC MAI 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN21383.NGUYEN THI NGOC MAI La lanh dum la rach
37 NGUYEN THI BINH AN 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN23068.NGUYEN THI BINH AN ung ho chuong trinh
38 PHAM THI THU HUYEN 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN27690.La lanh Pham Thu Huyen ung ho La chua lanh Ms:KG0011
39 TRAN CONG THANH 03/10/2016                  400,000 ₫ TRAN CONG THANH UNG HO CHUONG TRINH CAP LA YEU THUONG
40 NGUYEN MANH QUY 03/10/2016                  300,000 ₫ NGUYEN MANH QUY UTTT 0000252819 Chu ki Thang 01/10/2016 UTTT Thong thuong TK TT CHUYEN TIEN UNG HO
41 NGUYEN THANH TRUNG 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THANH TRUNG ung ho    ChargeDetails OUR
42 VU HAI YEN 03/10/2016               1,000,000 ₫ VU HAI YEN Ung ho ctrinh Cap la yeu thuong
43 DAO DUY HA 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN24726.DAO DUY HA UNG HO PHAM VAN THUONG NA0002 200,000D
44 NGUYEN THI HA 03/10/2016                  200,000 ₫ Hant ung ho cap la yeu thuong thang 10
45 DINH THI KIM LAN 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:L35300031.FO.CAP LA YEU THUONG.NH CSXH SGD. BO.DINH THI KIM LAN (183 HHT, TB,HCM )
46 PHAM THAI HOANG 03/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN21941.La lanh Pham Thai Hoang ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong
47 DAO THI MY DA 03/10/2016                  400,000 ₫ IBDAO THI MY DA CAP LA YEU THUONG
48 Nguyễn Thị Hương 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI HUONG CHUYEN TIEN
49 LE THU HUONG 03/10/2016                  400,000 ₫ 995216100351741 -LE THU HUONG ct ung ho em Nguyen Thi Lan QT0015 400000/thang 10
50 Trần Thái Linh 03/10/2016                  200,000 ₫ trần thái linh ung ho la chua lanh
51 CHAU DO BICH AN 03/10/2016                  400,000 ₫ TC:VNCN36736.Chau Do Bich An chuyen tien ung ho thang 10/2016_ ma so BT0016 va ma so BT0006
52 Đàm Vân Nga 03/10/2016                  200,000 ₫ đàm vân nga tro giup la chua lanh nguyen ngoc hieu ma so qt0037
53 TRAN ANH TUAN 03/10/2016                  500,000 ₫ LP VNM578502 TRAN ANH TUAN - MANDARIN - HA NOIUNG HO LAU DAI CHO EM MUA MI CHAMA SO : HG0054
54 LE THI NGAN 03/10/2016                  500,000 ₫ LE THI NGAN/ KHOI 3 - NGHI HUONG CT
55 NGUYEN VAN LOI 03/10/2016               2,000,000 ₫ NGUYEN VAN LOI 16 NGO 8 HOA LU HN GUI
56 PHUNG MINH QUAN 03/10/2016                  200,000 ₫ BCIN:FT1627703811:PHUNG MINH QUAN - UNG HO MA HP0032 200000 MOI THANG
57 LE VIET THANH 03/10/2016                  200,000 ₫ LE VIET THANH ung ho chuong trinh cap la yeu thuong
58 NGUYEN DUC MINH 03/10/2016                  600,000 ₫ NGUYEN DUC MINH UNG HO CT CAP LA YEU THUONG
59 NGUYEN PHUONG DUNG 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN PHUONG DUNG gui den nguoi can giup do
60 LE CONG SANH 03/10/2016                  600,000 ₫ IBLE CONG SANH CHUYEN KHOAN CHO CAP LA YEU THUONG
61 HA HOAI NAM 03/10/2016                  500,000 ₫ IBHA HOAI NAM UNG HO MS HT0016 CHAU TRAN DAI NGHIA O TINH HA TINH
62 NGUYEN PHAN MINH HANG 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN40904.NGUYEN PHAN MINH HANG Ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong thang 10/2016
63 NGUYEN THU THUY 03/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 041216100387328)NGUYEN THU THUY gui chuong trinh cap la yeu thuong  (NHH: VBSP - CSXH SO GIAO DICH-)
64 NGUYEN THI HANH TAM 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI HANH TAM ct MA SO HG00001 THO MI CHO
65 NGUYEN THI HANH TAM 03/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI HANH TAM ct MA SO HG0054 MUA MI CHA
66 DINH NGOC ROT 03/10/2016                  200,000 ₫ DINH NGOC ROT UNG HO TRUONG HOP NONG TRANG NHUNGXOM PO HANG XA SOC HA HUYEN HA QUANG TINH CAO BANG
67 TRAN DONG ANH 03/10/2016                  200,000 ₫ TRAN DONG ANH CHUYEN TIEN.CT DEN SO GIAO DICH - HA NOI
68 Ms BUI MINH THU 03/10/2016                  200,000 ₫ BUI MINH THU CHUYEN KHOAN
69 VU THI NGOC LAN 03/10/2016                  600,000 ₫ TC:VNCN45513.Vu Thi Ngoc Lan ung ho chau Ha Thanh Duy MS VL0009, 200.000 d * 3 thang tu 10-12/2016
70 HOANG LAN HUONG 03/10/2016                  200,000 ₫ HOANG LAN HUONG UNG HO EM CO MA SO HG0036
71 NGUYEN THI PHUC 03/10/2016                  500,000 ₫ NGUYEN THI PHUC CT
72 NGUYEN TIEN DUNG 03/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN47097.NGUYEN TIEN DUNG CHUYEN CHO EM LE NGOC GIAU BT0036
73 HOANG VAN HOANH 03/10/2016                  200,000 ₫ HOANG VAN HOANH CK CHO CTRINH CAP LA YEU THUONG VTV
74 CĐ CS NHCSXH TỈNH TUYÊN QUANG 03/10/2016               2,800,000 ₫ Chuyển tiền HT LCL T8+9/16 ms TQ0021 1, TQ0021 2, TQ0018 2, TQ0006, TQ0022, TQ0003, TQ0015 theo DS 
75 PGD huyện Phú hòa 03/10/2016                  500,000 ₫ PGD huyện Phú hòa trích nộp ủng hộ LCL mã số PY0011 tháng 09/2016
76 CTY TNHH SÀI GÒN-BẢN GIỐC 04/10/2016               5,000,000 ₫ CTY TNHH SÀI GÒN-BẢN GIỐC,ĐC ĐÀM THỦY-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 5.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ MAI THI MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036,SỐ TIỀN 200.000,Đ/THÁNG
77 TỔ CHỤP ẢNH, DỊCH VỤ BÈ MẢNG THÁC BẢN GIỐC 04/10/2016               2,000,000 ₫ TỔ CHỤP ẢNH, DỊCH VỤ BÈ MẢNG THÁC BẢN GIỐC, ĐC BẢN GIỐC-ĐÀM THỦY-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG, ỦNG HỘ 2.000.000,Đ CHO CÁC LÁ CHƯA LÀNH CỦA TỈNH CAO BẰNG.
78 DOANH NGHIỆP HÙNG DŨNG 04/10/2016             10,000,000 ₫ DOANH NGHIỆP HÙNG DŨNG,ĐC PHỐ HỒNG THÁI-TT QUẢNG UYÊN-QUẢNG UYÊN-CAAO BẰNG,ỦNG HỘ 10.000.000,Đ CHO CÁC LÁ CHƯA LÀNH CỦA TỈNH CAO BẰNG.
79 DOANH NGHIỆP TÙNG DƯƠNG 04/10/2016               1,000,000 ₫ DOANH NGHIỆP TÙNG DƯƠNG,ĐC TT TRÙNG KHÁNH-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 1.000.000,Đ CHO CÁC LÁ CHƯA LÀNH CỦA TỈNH CAO BẰNG.
80 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN TRÙNG KHÁNH 04/10/2016               3,000,000 ₫ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 3.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
81 NHÀ HÀNG PHƯƠNG CƯU 04/10/2016               1,000,000 ₫ NHÀ HÀNG PHƯƠNG CƯU,ĐC BẢN GIỐC-ĐÀM THUỶ-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 1.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
82 NHÀ HÀNG TÙNG DƯƠNG 04/10/2016               1,000,000 ₫ NHÀ HÀNG TÙNG DƯƠNG,ĐC BẢN GIỐC-ĐÀM THUỶ-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 1.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
83 KHÁCH SẠN HÀ VƯƠNG 04/10/2016               1,000,000 ₫ KHÁCH SẠN HÀ VƯƠNG,ĐC BẢN GIỐC-ĐÀM THUỶ-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 1.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
84 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH VĂN 04/10/2016               5,000,000 ₫ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÌNH VĂN,ĐC THỊ TRẤN TRÙNG KHÁNH-TRÙNG KHÁNH-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 5.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
85 CTY TNHH VIỆT LONG 04/10/2016               5,000,000 ₫ CTY TNHH VIỆT LONG,ĐC BẢN SẨY-BẾ TRIỀU-CAO BẰNG,ỦNG HỘ 5.000.000,Đ CHO CÁC CHÁU NÔNG THỊ MAI THI,MÃ SỐ CB0029,NÔNG THỊ THANH TÚ,MÃ SỐ CB0030,VI VĂN QUÂN,MÃ SỐ CB0036.
86 PHẠM NGUYỄN TÚ 04/10/2016                  200,000 ₫ CHUYỂN TIỀN CHO LCL MÃ SỐ LA0007
87 CĐ NHCSXH Tỉnh Đăk Nông 04/10/2016               9,000,000 ₫ CĐCS NHCSXH TỈNH ĐĂK NÔNG CT HỖ TRỢ CÁC LCL, MS ĐNÔ0002, ĐNÔ0006, ĐNÔ0011, ĐNÔ0016, ĐNÔ0017, ĐNÔ0023, ĐNÔ0025, ĐNÔ0026, ĐNÔ0028 THÁNG 8, THÁNG 9/2016
88 Lương Thị Tuyết Ngân 04/10/2016                  500,000 ₫ Ủng hộ LCL Trịnh Thị Bích Phương mã HP0023 Phương Lưu 3, ĐH 1, Hải AN, Hải Phòng
89 TRƯƠNG KIM LIÊN 04/10/2016               1,000,000 ₫ TRƯƠNG KIM LIÊN, ĐC KP3 THỊ TRẤN HÒA THÀNH TỈNH TÂY NINH CHUYỂN TIỀN CHO CHƯƠNG TRÌNH CLYT
90 CĐBP PGDNHCSXH Huyện Sơn Hòa 04/10/2016                  500,000 ₫ CĐBP PGDNHCSXH Huyện Sơn Hòa,tỉnh Phú Yên chuyển tiền hỗ trợ lá chưa lành mã số PY0029 tháng 10/2016
91 Lã Hoàng Anh 04/10/2016                  600,000 ₫ Lã Hoàng Anh ủng hộ Cặp lá yêu thương
92 Trường THPT Hồ Thị Kỷ Cà Mau 04/10/2016             19,230,000 ₫ trường THPT Hồ Thị Kỷ Cà Mau ủng hộ
93 TRƯƠNG THỊ NHUNG 04/10/2016                  600,000 ₫ TRƯƠNG THỊ NHUNG ỦNG HỘ LCL MÃ SỐ KH0002, 600.000 Đ
94 MAI THI THU HUYỀN 04/10/2016                  500,000 ₫ MAI THI THU HUYỀN, 11 LỘC VINH, P06 , Q. TÂN BÌNH ỦNG HỘ CHO MUA MÍ CHẢ 
95 Le Quoc Tran Anh 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100450089 - Le Quoc Tran Anh chuyen Le Na ma so HT0018
96 NGUYEN THI THONG NHA 04/10/2016                  100,000 ₫ 995216100450356 -NGUYEN THI THONG NHA gop phan nho
97 NGUYEN THI LAN ANH 04/10/2016                  600,000 ₫ 995216100400377 -NGUYEN THI LAN ANH ct  Cap la yeu thuong thang 10
98 TRAN THANH HUONG 04/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 021216100484833)TRAN THANH HUONG CK UNG HO TRUONG TRINH LA LANH YEU THUONG  (NHH: VBSP - CSXH SO GIAO DICH-)
99 VU THI LAN 04/10/2016                  400,000 ₫ Lan+ hong gui cap la yeu thuong
100 DAO THU THAO 04/10/2016                  400,000 ₫ TC:VNCN52411.DAO THU THAO Chuyen tien ung ho
101 VU VAN HAC 04/10/2016                  400,000 ₫ ONG VU VAN HAC,QUAN 9, TPHCMUNG HO CHUONG TRINH
102 TRAN QUYNH NGAN 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN54948.TRAN QUYNH NGAN Ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong
103 NGUYEN THI THU 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN54949.Nguyen Thi Thu UH cap la yeu thuong
104 DOAN LE THANH 04/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 031216100483422)DOAN LE THANH ct HG0026  (NHH: VBSP - CSXH SO GIAO DICH-)
105 NGUYEN THI LUAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100402093 - NGUYEN THI LUAN ct TB0027
106 Tran Thi Hong Phuong 04/10/2016                  400,000 ₫ Tran Thi Hong Phuong ung ho chuong trinh CLYT 400 nghin dong (nho chuong trinh dieu phoi cho 2 LCL)
107 NGUYEN THI HOANG YEN 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:Y10300079.NGUYEN THI HOANG YEN UNG HO CT
108 PHAM THI MINH THU 04/10/2016                  350,000 ₫ TC:VNCN58854.PHAM THI MINH THU Ung ho cap la yeu thuong
109 THAI KIM OANH 04/10/2016                  400,000 ₫ TC:VNCN48888.Thai Kim Oanh ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong
110 PHUNG MAI ANH 04/10/2016               1,000,000 ₫ TC:VNCN49343.PHUNG MAI ANH GIUP DO LA CHUA LANH
111 Tang Thi Ngoc Lang 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN48668.Ba Tang Thi Ngoc Lang ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong
112 Trần Thị Hồng Hoa 04/10/2016                  500,000 ₫ Trần Thị Hồng Hoa CT ủng hộ Nguyễn THị Xuân MS HNA 0029 500K/tháng
113 DINH TAT DAT 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:E88900096.DINH TAT DAT UNG HO
114 VU QUANG MINH 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN60820.VU QUANG MINH Ho tro Deo Van Tuan, ma so: SL0042
115 BUI THI TRA MI 04/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 040216100483340)BUI THI TRA MI Chuyen cho la chua lanh  (NHH: VBSP - CSXH SO GIAO DICH-)
116 HUYNH THI DUOC 04/10/2016                  200,000 ₫ HUYNH THI DUOC CT
117 Vũ Thị Duyên 04/10/2016                  200,000 ₫ vũ thị duyên ck chuong trinh cap la yeu thuong
118 KIM THI BIEN 04/10/2016                  300,000 ₫ 995216100451663 -KIM THI BIEN cap la yeu thuong ld
119 DOAN DONG QUAN 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:J37500102.DOAN DONG QUAN CT UNG HO CAP LA YEU THUONG
120 NGUYEN THI XUAN THAO 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI XUAN THAO UNG HO
121 NGUYEN TRUNG HIEU 04/10/2016                  200,000 ₫ TC:J37500101.NGUYEN TRUNG HIEU CT UNG HO CAP LA YEU THUONG
122 BUI THI HOA 04/10/2016                  200,000 ₫ BUI THI HOA ct CB0040
123 TRAN HUYEN LI 04/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN64981.TRAN HUYEN LI Ung ho thang 10
124 Do Trong Khanh 04/10/2016                  200,000 ₫ (CKRmNo: 031216100483692)Do Trong Khanh Soc Son HN gui 200k dong cho chau Bui Cong Dan MS PY006  (NHH: CSXH HOI SO CHINH-)
125 DINH THI BICH NGA 04/10/2016                  200,000 ₫ DINH THI BICH NGA (CKRmNo: 031216100483693)Gui 200k dong cho chau Nguyen Duc Thang MS PY0011  (NHH: CSXH HOI SO CHINH-)
126 NGUYEN THI QUYNH TRANG 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI QUYNH TRANG TC:VNCN67598.Thang 10
127 NGUYEN MINH TU 04/10/2016                  300,000 ₫ TC:VNCN67814.Gui toi chuong trinh cap la yeu thuong. Nguyen Minh Tu 4 ngo 217 De La Thanh
128 NGO LE DAN 04/10/2016                  200,000 ₫ NGO LE DAN UNG HO taiSGD NH CHINH SACH XA HOI
129 NGUYEN THI BICH NGOC 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI BICH NGOC UNG HO BE PHAM THI MY HAO HP0001
130 PHAM KIEU HUNG 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100405763 - PHAM KIEU HUNG UNG HO CHUONG TRINH CAP LA YEU THUONG
131 DANG NGOC LUYEN 04/10/2016                  200,000 ₫ DANG NGOC LUYEN 995216100452940 - ung ho cac chau hoan canh kho khan
132 NGUYEN THU HANG 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THU HANG 32 NGO 353/38 AN DUONG VUONG [3056278348] UNG HO MS BT0029
133 DANG HUU CU 04/10/2016                  500,000 ₫ DANG HUU CU PHONG 2, DAY A23 THINH QUANG [3056278352] GIUP CHAU BUI CONG DAN (MS PY0006)
134 DO QUANG HUNG CTCP XD JTECH 04/10/2016                  600,000 ₫ LA LANH DO QUANG HUNG CTCP XD JTECH UNG HO LA CHUA LANH HO SY KHANG QT0048, NGUYEN THI CAM VI CT0005 2, HUYNH PHAT TAI CT0018 200.000D
135 LE DUC HOANG 04/10/2016                  400,000 ₫ LE DUC HOANG HO TRO TRE EM NGHEO CT CAP LA YEU THUONG
136 NGUYEN VAN LAM 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN VAN LAM UNG HO EM LIENGHO + K DIEP MS: LD0001
137 Trần Thị Xuân 04/10/2016                  500,000 ₫ Trần Thị Xuân chuyển tiền
138 NGUYEN TUAN ANH 04/10/2016                  100,000 ₫ NGUYEN TUAN ANH 995216100453424 - cap la yeu thuong
139 NGUYEN THI MUNG 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI MUNG UNG HO CAP LA YEU THUONG
140 TRUONG NGUYEN TUONG VY 04/10/2016                  200,000 ₫ TRUONG NGUYEN TUONG VY 995216100407700 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO BE CHU THI YEN VY, CB0011 1.
141 NGUYEN THI NHAT LE 04/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI NHAT LE UNG HO LA CHUA LANH: HNa0029-NGUYEN THI XUAN
142 NGUYEN THI XUAN LAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100407774 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO BE TRIEU THI VIET, CB0014.
143 NGUYEN THI XUAN LAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100407902 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO BE TRAN THI TRANG, HT0014 1.
144 NGUYEN THI XUAN LAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100407933 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO BE NGUYEN THI MAI TRINH, HT005.
145 NGUYEN THI XUAN LAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100407973 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO NGUYEN KHAC HOA, HT004.
146 NGUYEN THI XUAN LAN 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100408018 - NGUYEN THI XUAN LAN UNG HO BE TRAN LE DUC CHIEN, QT0060.
147 LE TRAN UYEN NGHI 04/10/2016                  200,000 ₫ LE TRAN UYEN NGHI IBCHUYEN TIEN HO TRO CAP LA YEU THUONG
148 NGUYEN VAN HAU 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100408048 - ONG NGUYEN VAN HAU UNG HO BE NGUYEN VAN DUONG, QT0059.
149 LU CHI TAM 04/10/2016                  200,000 ₫ 995216100408070 - BE LU CHI TAM UNG HO BAN HUYNH TU TRINH, CM0021.
150 NGUYEN THI LE QUYEN 04/10/2016                  900,000 ₫ NGUYEN THI LE QUYEN TU THANG 10-12.2016 MOI THANG 300.000VND BONG DON HA QUANG CHON(LD 0027) 
Các bài viết khác