Tham gia Cặp lá yêu thương

"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 03/10 đến 13/10/2016" (P3/4)

Cập nhật : 2016-10-19 15:43:10 - Lượt xem : 915

Các bạn khán giả thân mến. Từ 03/10 đến 13/10/2016 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành cám ơn các lá lành đã tham gia nuôi dưỡng, hỗ trợ các bé lá chưa lành để bát cơm của các bé đầy hơn, tấm áo lành lặn hơn và con đường đến trường của các bé bớt gập ghềnh gian khó.

STT Người chuyển tiền Ngày chuyển tiền  Số tiền chuyển
 
Nội dung chuyển tiền
301 LÊ THỊ LOAN 07/10/2016                  200,000 ₫ LÊ THỊ LOAN AN THẮNG, AN LÃO, HẢI PHÒNG ỦNG HỘ EM NGUYỄN ĐỨC CÔNG MÃ HP0011
302 NGUYEN NGOC BACH (CONG TY CO PHAN UNICARE VIET NAM) 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN NGOC BACH UNG HO CAP LA YEUTHUONG
303 NGUYEN VAN NGOC 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN VAN NGOC Ho tro Chuong trinh cap la yeu thuong
304 NGUYEN HOANG HUNG 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:0N3500004.nguyen hoang hung chuyen tien
305 PHAM THI THANH HOA 07/10/2016                   50,000 ₫ TC:695700110.PHAM THI THANH HOA UNG HO
306 NGUYEN VU THI LE CHI 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN22701.NGUYEN VU THI LE CHI nho chuong trinh dieu phoi giup cam on
307 DIEP THI THANH XUAN (CN CTY TNHH TM&DV TH HAI VAN) 07/10/2016                  500,000 ₫ TC:YB1700150.DIEP THI THANH XUAN UNG HO QUY CAP LA YEU THUONG
308 NGUYEN THI KIM OANH 07/10/2016               1,000,000 ₫ NGUYEN THI KIM OANH CHUYEN TIEN CAP LA YEU THUONG MA SO PV0004
309 NGUYEN THI THANH MAI 07/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN27854.NGUYEN THI THANH MAI Ung Ho Ma NA0002 Pham Van Thuong Nghe An T10/2016
310 NGUYEN THI NGOC BICH 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI NGOC BICH CHUYEN TIEN UNG HO LA CHUA LANH BE VUONG TUAN TU 
311 NGUYEN LU NGOC 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN LU NGOC Chuyen Cap La Yeu Thuong
312 NGUYEN THI THANH MAI 07/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN28073.NGUYEN THI THANH MAI Ung Ho Ma QT0011 Nguyen Duc Quang Anh Quang Tri T10/2016
313 NGUYEN THI YEN NHI 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI YEN NHI 0648192 Ung ho la chua lanh thang 10 (VBSP) NH CHINH SACH XA HOI HA NOI NH CSXH SDG
314 LE THI PHUONG THANH 07/10/2016                  200,000 ₫ IBLe phuong thanh ung ho cap la yeu thuong
315 DUONG TIEN DAT 07/10/2016               1,000,000 ₫ DUONG TIEN DAT CHUYEN 200.000/THANG, 5 THANG DEN VI VAN QUAN CB0036 ( NHH: CHINH SACH XA HOI - SO GIAO DICH )
316 NGUYEN THI THANH MAI 07/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN27971.NGUYEN THI THANH MAI Ung Ho Ma HG0017 Sinh My Linh Meo Vac Ha Giang T10/2016
317 VU THI MINH THU 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN28994.VU THI MINH THU ung ho ma so HD0022 Nguyen Tran Ngoc Lan
318 HO THI NGOC 07/10/2016                  600,000 ₫ TC:VNCN29256.HoThi Ngoc ung ho thang10-2016 cho 3 LCL: DB0004A va DB0004B - Hu Co Ngai va Hu Cha Ngoi; PY0002- La Lan Thi Tham.
319 CO LOAN 0942390478  07/10/2016                  200,000 ₫ CO LOAN: 0942390478 UNG HO CHAU DINH VAN HONG MS QNG0024
320 TRAN THI BINH GIANG 07/10/2016                  200,000 ₫ TRAN THI BINH GIANG UNG HO CHAU THO MI THO, MS HG0026
321 NGUYEN TUAN ANH 07/10/2016                  100,000 ₫ 995216100751095 -NGUYEN TUAN ANH ct cap la yeu thuong
322 Nguyễn Thị Hợp 07/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Thị Hợp CT
323 NGUYEN THI BICH PHUONG 07/10/2016                  500,000 ₫ 995216100751382 -NGUYEN THI BICH PHUO Chuyen tien cho chuong trinh cap la yeu thuong
324 BAC CHAU 0914205753 07/10/2016                  200,000 ₫ BAC CHAU: 0914205753 UNG HO CHAU HO VAN KIET MS QNG0025
325 VO THI TUYET HANH 07/10/2016                  200,000 ₫ [108CT06162810007]VO THI TUYET HANH HO TRO LA CHUA LANH
326 VU THI KIM LIEN 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN32707.VU THI KIM LIEN giup Tran Thi Hong Nhung, ma so HP0013
327 TRUONG THI THU 07/10/2016                  200,000 ₫ TRUONG THI THU T8 K1 HA PHONG HA LONG QUANG NINH NOP TIEN CAP LA YEU THUONG
328 NGO THI HOA 07/10/2016                  400,000 ₫ TC:VNCN33968.NGO THI HOA Ung ho cac hoan canh trong Cap La Yeu Thuong
329 HA THI DAN (DUNG) 07/10/2016             10,000,000 ₫ TC:VNCN34505.HA THI DAN (DUNG) ct Nguyen Trung Son, 10.000.000/ thang
330 NGUYEN DUC QUANG HUY 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN35058.NGUYEN DUC QUANG HUY ct 
331 MACH QUANG BIEN 07/10/2016                  200,000 ₫ 995216100752148 -MACH QUANG BIEN Nho chuong trinh phan phoi gium
332 DINH NGOC PHUONG 07/10/2016                  200,000 ₫ DINH NGOC PHUONG CTIEN: PY0002
333 LE THI NHAT MINH 07/10/2016                  200,000 ₫ LE THI NHAT MINH ck ung ho ct
334 NGUYEN THI MINH HONG 07/10/2016                  200,000 ₫ [101CT01162810003]NGUYEN THI MINH TRANG UNG HO BUI DUC HUY HB0001
335 NGUYEN THUY HA 07/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THUY HA Ung ho thang 10
336 DOAN THI HAU 07/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN39268.DOAN THI HAU ung ho la chua lanh: QNG0040
337 DAO THI THACH LAM 07/10/2016                  200,000 ₫ [101CT01162810004]DAO THI THACH LAM UNG HO BUI THI BAO CHAU HB0002
338 Lương Thị Vân Anh 07/10/2016                  300,000 ₫ Lương Thị Vân Anh BAO TRO CHO BE DT0035 DO THUY VY
339 Lương Thị Quỳnh Như 07/10/2016                  200,000 ₫ Lương Thị Quỳnh Như Chuyen tien
340 NGUYEN THI MY NGOC 07/10/2016                  300,000 ₫ MY NGOC CT
341 BUI HUY HOANG 07/10/2016                  200,000 ₫ BCIN:FT1628104458:BUI HUY HOANG UNG HO NGUOI CO HOAN CANH KHO KHAN
342 DINHTHI BIEN 07/10/2016                  200,000 ₫ DINHTHI BIEN NT
343 Lưu Thị Phương 07/10/2016                  200,000 ₫ Lưu Thị Phương UNG HO CAP LA YEU THUONG
344 NGUYEN BAO CHUNG 07/10/2016                  400,000 ₫ NGUYEN BAO CHUNG giup Ma so: CB0030 em Nong Thi Thanh Tu
345 CT TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD SÔNG HẬU 07/10/2016                  200,000 ₫ CT TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD SÔNG HẬU ỦNG HỘ
346 HUỲNH TẤN THỊNH 07/10/2016                  400,000 ₫ HUỲNH TẤN THỊNH ỦNG HỘ NGUYỄN THỊ CHÂU HỒNG TTH0017 200.000, HUỲNH THỊ KIM VĨ QNG0033 200.000Đ
347 Nguyễn Thị Phương 10/10/2016               2,400,000 ₫ Khách hàng Nguyễn Thị Phương chuyển tiền cặp lá yêu thương
348 Nguyễn Ngọc Hưng 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Ngọc Hưng Ủng hộ LCL mã số VP0022
349 Đỗ Thị Minh Thu 10/10/2016               5,000,000 ₫ Bà Đỗ Thị Minh Thu ủng hộ ông Nguyễn Văn Tiết, xã Quới Sơn huyện Châu Thành , Bến Tre.
350 Đỗ Thị Minh Thu 10/10/2016                  500,000 ₫ Bà Đỗ Thị Minh Thu ủng hộ bà Vũ Thị Thúy hoài xã hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình.
351 VŨ VĂN ĐẠT 10/10/2016                  200,000 ₫ VŨ VĂN ĐẠT- HÁT LÓT- MAI SƠN- SƠN LA
352 DO THANH GIANG 10/10/2016                  200,000 ₫ DO THANH GIANG ct TB0016
353 NGUYEN NGOC HUY 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN NGOC HUY ung ho em Nguyen Thi Trang MS TB0032
354 NGUYEN KIM ANH 10/10/2016                  200,000 ₫ Kim Anh ung ho cap la yeu thuong
355 LE QUY HONG DUC 10/10/2016               1,400,000 ₫ TC:8A9200085.LE QUY HONG DUC//CIL K YEN MS LD 0002,LIENG HOT KDUYEN MS LD0003,PANG TING K NI MD LD0004,VU THI THAM MS TB0006-2,VU THI THAM MS TB0006-1,VU THI NHUNG MS TB0003,VO THI HOANG THUC MS LD0020
356 NGUYEN THI THANH PHUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN57426.NGUYEN THI THANH PHUONG ct nguyen bai thien, HY0022, 200000vnd/thang
357 NGUYEN HUU BANG 10/10/2016                  400,000 ₫ TC:VNCN41959.NGUYEN HUU BANG BT 0021 TRAN THI BE THI - GIONG TROM- BEN TRE
358 LE THI MAI THANH 10/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN44684.LE THI MAI THANH ung ho Cap la yeu thuong
359 NGUYEN DANH LOI 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN53713.NGUYEN DANH LOI ct 
360 Tran Thi Hang 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN53291.IBVCB.0508160712190005.Tran Thi Hang CMT: 010358306, DT: 0904665288 gui cho A Le MS: KT0027
361 NGUYEN THI HUYEN 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN42441.NGUYEN THI HUYEN ung ho ct cap la yeu thuong_0968805919
362 NGUYEN NGOC HA 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyen ngoc ha ung ho chuong trinhcap la yeu thuong cua chuong trinhdai truyen hinh viet nam
363 TRUONG THI THU 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN57387.TRUONG THI THU ct CAP LA YEU THUONG
364 TRAN THI HOA 10/10/2016                  300,000 ₫ TC:VNCN48916.TRAN THI HOA Chuyen tien toi Ma so La chua lanh: hg0048
365 HO NGUYEN PHI 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN58429.HO NGUYEN PHI CHUYEN TIEN CHO BE: NGUYEN THI TY NA, MA SO: QT0049, DONG TRUONG-HAI TRUONG-HAI LANG- QUANG TRI
366 TO NGOC HOA 10/10/2016                  500,000 ₫ TO NGOC HOA CT
367 đào hồng hạnh 10/10/2016                  200,000 ₫ dao hong hanh chuyen tien toi cap la yeu thuong vtv24-1000001001242424
368 NGUYEN THANH TUNG 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THANH TUNG gui nhung nguoi kho khan
369 MAI DUC VIEN 10/10/2016               1,200,000 ₫ MAI DUC VIEN Ung ho hg0041 400.000 vnd/ct0013 200.000 vnd/hg0031 300.000 vnd/LCa0006-1 300.000 vnd
370 Đào Thùy Trang 10/10/2016                  300,000 ₫ dao thuy trang chuyen tien toi cap la yeu thuong vtv24-1000001001242424
371 LE QUY HONG DUC 10/10/2016               1,400,000 ₫ TC:8A9200063.LE QUY HONG DUC//PHAM THI MY HAI MS TB0009,PHAM VAN TIEN MS TB0007,LE VAN DUONG MS TB0033,LE THI QUYNH MS HNA0003,LE QUANG THANG MS HNA0033,LE THI NO MS QNA0028,LIENGHOT K DIEP MS LD0001
372 LE QUY HONG DUC 10/10/2016               1,200,000 ₫ TC:8A9200076.LE QUY HONG DUC//BE KA MAI MS LD0021,KA KHANH MS LD0019,K TUYEN MSLD 0022,K THEM MS LD0013VU THI HIEN HNA0004,VU HOA MY HNA0026
373 NGUYEN THI HOAI NAM 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN45962.NGUYEN THI HOAI NAM ct DNA0026
374 BUI DUC THIEN 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN51422.BUI DUC THIEN ct
375 LE QUY HONG DUC 10/10/2016               1,200,000 ₫ TC:8A9200062.LE QUY HONG DUC //LY VAN QUAN MS BC0057,LY VAN VIET MS LCA0015,LY TUAN TAM MS BV 0008,LY THI THUY DUNG (BAC KAN)MS BC0034-1,PHAM THI VAN ANH MS HNA0017,PHAM THI NGAN MS TB0001
376 Luong Thi Thuy Nga 10/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN59106.em Luong Thi Thuy Nga ung ho em Lieng Hot K Diep - LD0001
377 PHAM VAN TUAN 10/10/2016                  500,000 ₫ TC:2Q4500183.PHAM VAN TUAN 0932612556 ct
378 TRAN HOAI NAM 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN46058.dTRAN HOAI NAM ct
379 TRUONG THI HUYEN TRANG 10/10/2016                  200,000 ₫ 995216101003492 -TRUONG THI HUYEN TRANG Ung ho ma so HG0055
380 NGUYEN THI THANH THAO 10/10/2016                  400,000 ₫ NGUYEN THI THANH THAO 0021594 Ung ho la chua lanh (VBSP) NH CHINH SACH XA HOI HA NOI So giao dich
381 NGUYEN THI HONG CHAU 10/10/2016                  500,000 ₫ NGUYEN THI HONG CHAU CUNG CAC CHAU DEN TRUONG
382 NGUYEN THI THANH THUY 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN61870.NGUYEN THI THANH THUY Ung ho Bui Thanh Dat, ma so TB0029
383 NGUYEN THI THANH THUY 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN62113.NGUYEN THI THANH THUY Ung ho Bui Thanh Son, ma so HB0014
384 NGUYEN TU MINH 10/10/2016                  500,000 ₫ NGUYEN TU MINH UNG HO CHUONG TRINH CAP LA YEU THUONG
385 LE LENH SINH 10/10/2016                  200,000 ₫ LE LENH SINH UNG HO CAP LA YEU THUONG
386 Huỳnh Thanh Phong 10/10/2016                  600,000 ₫ Huỳnh Thanh Phong Chuyen tien ung ho Chuong trinh Cap la yeu thuong  tu HT Phong
387 DINH ANH PHUONG 10/10/2016                  300,000 ₫ TC:VNCN62120.DINH ANH PHUONG ung ho chau Huy nd0006
388 NGUYEN THI KHANH HIEN 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN60386.NGUYEN THI KHANH HIEN Ung ho chuong trinh Cap la yeu huong
389 LE PHUONG THAO 10/10/2016                  500,000 ₫ LE PHUONG THAO ct BT0006
390 VU HONG TRUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ IBVU HONG TRUONG UNG HO CAP LA YEU THUONG THANG 10/2016
391 QUY NHAN AI-TTTVPLCNCTN HA NOI 10/10/2016                  600,000 ₫ QUY NHAN AI-TTTVPLCNCTN HA NOI UNG HO T10/2016 CHAU VO ANH THU MA SO HY0001-1
392 NGUYEN THI THUY AN 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI THUY AN Ung ho chuong trinh. chung tay giup cac em hoc sinh den truong
393 NGO THI THANH HUYEN 10/10/2016                  200,000 ₫ 995216101051948 -NGO THI THANH HUYEN ung ho cac chau co hoan canh kho khan
394 DOAN THU PHUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN62535.DOAN THU PHUONG ct Pham Thi My Hao, HP0001, 200.000 dong/thang
395 DAO KIM OANH 10/10/2016                  400,000 ₫ --DAO KIM OANH CHUYEN TIEN THANG 10 CHO CHAU LE BICH MINH  HOANG MA SO BT 0020, CHAU PHAM MINH HAI MA SO BT 0023--
396 NGUYEN THI NGOC 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN63257.NGUYEN THI NGOC Ung ho chuong trinh cap la yeu thuong
397 NGUYEN THI THUAN 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI THUAN GIUP DO CAP LA YEU THUONG
398 NGUYEN DINH TUAN 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN DINH TUAN CT CHO CAP LA YEUTHUONG
399 TRINH THI UT 10/10/2016                  600,000 ₫ THAMICO DANANG UNG HO CHO LA CHUA LANH MA SO : QNA0043 - DNA0020
400 HUA TIEN DUNG 10/10/2016                  200,000 ₫ HUA TIEN DUNG Ung ho cap la yeu thuong
401 LE TRUNG TIN 10/10/2016                  100,000 ₫ 995216101052633 -LE TRUNG TIN Chuyen tien tu thien
402 NGUYEN THI XUAN HUONG 10/10/2016                  400,000 ₫ 995216101006142 - CO HUONG LO12B20 KHU DO THI MOI DINH CONG UNG HO CAC CHAU
403 VU THI HUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ VU THI HUONG CT 0983223559
404 VU THI HUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ VU THI HUONG CT 0983223559
405 NGUYEN HONG GIANG 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN HONG GIANG ung ho em le thi Thuy han QT 0052  1
406 Phan Thi Hoa 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN70409.Phan Thi Hoa ung ho chuong trinh
407 TO THI HUYEN THUONG 10/10/2016                  600,000 ₫ [3056284906] CHINH SACH XA HOI SGD VBSP HA NOI MS. TO THI HUYEN THUONG CAO DAI DOI 6 UNG HO PHAM THI NHU QUYNH HT0009-2 THANG 10-11-12
408 Phong Khoa hoc Q uan su Hai Quan 10/10/2016                  200,000 ₫ Chuyen ho la Lanh: Phong Khoa hoc Q uan su Hai Quan
409 NGUYEN THI PHUONG 10/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN72938.NGUYEN THI PHUONG Ung ho chi Dinh NA0001
410 DUONG QUYNH GIAO 10/10/2016                  200,000 ₫ DUONG QUYNH GIAO ung ho la chua lanh HB017
411 NGUYEN THI MINH PHUONG 10/10/2016                  300,000 ₫ NGUYEN THI MINH PHUONG UNG HO T9.2016
412 NGUYEN TAT THANG 10/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN TAT THANG UNG HO
413 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Thị Ngọc Hồng CT
414 NGHIEM THI LOI 10/10/2016               1,000,000 ₫ NGHIEM THI LOI UH CT HG0021 LAU DAI
415 LE THI PHUONG NHI 10/10/2016                  400,000 ₫ NGUYEN THI BICH NGOC PY 0026VO THI THU HIEN PY 0019 (NHAN TAI NH CHINH SACH XA HOI CN SO GIAO DICH)
416 TRAN MANH THANG 10/10/2016                  600,000 ₫ TRAN MANH THANG ct PHAN HONG THAI QUAN
417 LE THI KIEU DIEM 10/10/2016                  300,000 ₫ Le thi kieu diem ung ho cap la chua lanh
418 Trần Xuân Hưng 10/10/2016                  200,000 ₫ Trần Xuân Hưng Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
419 Phan Huy Hoàng 10/10/2016                  200,000 ₫ Phan Huy Hoàng Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
420 Nguyễn Gia Lâm 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Gia Lâm Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
421 Trần Thị Diệu 10/10/2016                  200,000 ₫ Trần Thị Diệu Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
422 Cấn Xuân Thành 10/10/2016                  200,000 ₫ Cấn Xuân Thành Ban XDCB NHCSXH ủng hộ - trích theo giấy đề nghị
423 Nguyễn Thành Trung 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Thành Trung Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
424 Nguyễn Cảnh Cường 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Cảnh Cường Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
425 LÊ ĐỨC SƠN 10/10/2016                  200,000 ₫ Lê Đức Sơn Ban XDCB NHCSXH ủng hộ - trích theo giấy đề nghị
426 Nguyễn Trung Kiên 10/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Trung Kiên Ban XDCB NHCSXH ủng hộ- trích theo giấy đề nghị
427 NGUYỄN T KIM THOA 10/10/2016                  500,000 ₫ BÀ NGUYỄN T KIM THOA SỐ 410 P ĐỒNG QUANG TPTN ỦNG HỘ T10/16 MS TNG0032
428 Công Đoàn CS NHCSXH Tỉnh Hưng Yên 11/10/2016               5,500,000 ₫ CĐCSNHCSXH TỈNH HƯNG YÊN CHUYỂN TIỀN HỖ TRỢ CẶP LÁ CHƯA LÀNH THÁNG 10/2016 GỒM CÁC MÃ SỐ: HY0013-1; HY0014-1; HY0015; HY0012 HY0021; HY0017; HY0019; HY0020; HY0016; HY0022; HY0018
429 Lê Trọng Tuấn 11/10/2016                  200,000 ₫ Lê Trọng Tuấn 24/102/14Pháo Đài Láng ủng hộ em Phạm Thị Minh Hương MS QNG1022- Nghĩa Thọ Tư Nghĩa QN
430 Phạm Quốc Đằng  11/10/2016                  200,000 ₫ Phạm Quốc Đằng nộp tiền ủng hộ Cặp lá yêu thương 
431 Nguyễn Duy Minh 11/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Duy Minh, ngõ 41/195 Trần Cung, Bắc Từ Liêm ủng hộ chương trình
432 Nguyễn Thị Lệ Hằng 11/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Thị Lệ Hằng, ngõ 41/195 Trần Cung, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ủng hộ chương trình
433 Nguyễn Thị Diệu Ly 11/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Thị Diệu Ly, Bến Oánh, thành phố Thái Nguyên ủng hộ chương trình
434 Nguyễn Tạ Tấn 11/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Tạ Tấn ủng hộ  ctr Cặp Lá Yêu Thương
435 Nguyễn Duy Linh 11/10/2016                  200,000 ₫ Nguyễn Duy Linh phòng CS QLHC về TTXH CA Thanh Hóa. nộp tiền ủng hộ cho em: Mua Mí Chả, MS:HG00054.
436 ĐẶNG THỊ KỲ QUAN 11/10/2016               2,700,000 ₫ ĐẶNG THỊ KỲ QUAN ỦNG HỘ LCL MÃ SỐ PY0019,VÕ THỊ THU HIỀN, 9 THÁNG, 300.000 Đ/THÁNG
437 ĐẶNG THỊ KỲ QUAN 11/10/2016               2,700,000 ₫ ĐẶNG THỊ KỲ QUAN ỦNG HỘ LCL, MÃ SỐ PY0022 CHÂU TRÀ MY, 9 THÁNG, 300.000 Đ/THÁNG
438 Hội phật tử chùa linh long bách lẫm TP YB 11/10/2016               1,000,000 ₫ Hội phật tử chùa linh long bách lẫm TP YB ủng hộ CT Cặp lá yêu thương, Nguyễn thị Vân nộp
439 VU NGOC DUNG 11/10/2016                  200,000 ₫ VU NGOC DUNG ct PHAM XUAN TRUONG TRUONG  TIEU  HOC TRUONG THANH  AN LAO HAI PHONG
440 NGUYEN THI HUE 11/10/2016                  200,000 ₫ NGUYEN THI HUE ct Cap la yeu thuong
441 LE MINH DUNG (Cong Dong Ban Phim Co Viet Nam -Vietnam Mechanical Keyboard) 11/10/2016               2,020,000 ₫ Cong Dong Ban Phim Co Viet Nam -Vietnam Mechanical Keyboard - Ungho chuong trinh CLYT
442 TRAN THI HUONG 11/10/2016                  400,000 ₫ TRAN THI HUONG UNG HO LA QNG0011 VA QNG0040
443 NGUYEN THI HONG HA 11/10/2016                  400,000 ₫ NGUYEN THI HONG HA 0914015555 ct
444 NGUYEN THI BACH TUYET 11/10/2016                  500,000 ₫ NGUYEN THI BACH TUYET ct
445 PHAM THI BICH LIEN 11/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN77955.PBICHLIEN UNG HO 200K/ THANG
446 TO NHUT HUY 11/10/2016                  200,000 ₫ TC:RA8900206.TO NHUT HUY CK CHO CAP LA YEU THUONG/1000.001.001.242424/VBSP SO GIAO DICH
447 VAN TUONG VI 11/10/2016                  500,000 ₫ TC:VNCN78184.VAN TUONG VI ck 10/2016
448 VU THI HUONG 11/10/2016               1,000,000 ₫ VU THI HUONG NOP TM
449 NGO VAN BO 11/10/2016                  100,000 ₫ TC:I82600222.ngo van bo nop tien ung ho cap la yeu thuong
450 NGUYEN HAI YEN 11/10/2016                  200,000 ₫ TC:VNCN78473.NGUYEN HAI YEN Ung ho chuong trinh Cap la yeu thuong
Các bài viết khác