Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đỗ Thanh Vân (Nữ)
Hiện đang học lớp 6 Trường THCS Nhật Tựu.
Không có bố, mẹ khuyết tật, hộ nghèo có HCĐBKK.
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Ngân
Tình trạng: Đã có 0 LL ủng hộ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: Không có bố, mẹ khuyết tật, hộ nghèo có HCĐBKK
Địa chỉ: Siêu Nghệ - Nhật Tựu, Kim Bảng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HNa0030
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: Lá Lành: Tập thể lớp 6A1 - Thành viên

Lớp mình muốn giúp đỡ cho bạn Vân. Nhưng muốn biết rõ địa chỉ liên hệ với bạn.

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 07-12-2015, 10:56 am)