Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đỗ Thị Khánh Chi (nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn Phong Niên, xã Văn Phong, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HP0060
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.