Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Đỗ Thị Phương (nữ)
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh:
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Thôn 3 Kì Sơn,Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: HP0058
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: - Thành viên

Góp ý với CLYT điều chỉnh cho ảnh Thông tin các Lá Chưa lành quay lại cho dễ đọc ạ! Xem thông tin khó quá! Thân!

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 07-04-2021, 1:32 pm)