Tham gia Cặp lá yêu thương
Gia đình của Ngọc Duy
Gia đình của Ngọc Duy
Hậu quả của chiến tranh vẫn còn đó trong ngôi nhà nhỏ còn nhiều khó khăn. Người bà tần tảo bằng mọi cách để đứa cháu được đến trường. Và ước mơ của con trẻ mau trưởng thành để trở thành bác sỹ liệu có thành hiện thực. ...
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 12/2016
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 12/2016
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 12/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 11/2016
Danh sách cặp lá yêu thương tháng 11/2016
Các bạn khán giả thân mến. "Cặp lá yêu thương" đã ghép cặp và chuyển tiền cho các bé lá chưa lành trong tháng 11/2016. Sau đây là danh sách các cặp lá. Chân thành cám ơn các lá lành và chúc các lá lành luôn khoẻ mạnh bình an và thành đạt ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 03/01/2017 - 25/01/2017"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 03/01/2017 - 25/01/2017"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 03/01/2017 - 25/010/2017 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành ...
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 21/12 - 31/12/2016"
"Danh sách lá lành chuyển tiền đến tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" từ 21/12 - 31/12/2016"
Các bạn khán giả thân mến. Từ 21/12 - 31/12/2016 tài khoản "Cặp Lá Yêu Thương" 1000.001.001.242424 tại Sở giao dịch. Ngân hàng chính sách xã hội đã nhận được tiền của các lá lành như danh sách sau đây. "Cặp Lá Yêu Thương" chân thành cám ...
Tâm điểm