Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Dương Nguyễn Như Huỳnh (Nam)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2009
Hoàn cảnh: Mẹ bỏ đi khi em 12 tháng tuổi, hai cha con hạnh phúc một thời gian, cha em mất, em ở với họ hàng, nhưng việc đến trườ
Địa chỉ: ấp 12 xã Khánh Tiến U Minh Cà Mau
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: CM0026
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.