Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: H Dưa Niê (Nữ)
Gia đình hết sức khó khăn, em luôn phấn đấu và đạt học sinh giỏi qua nhiều năm liên tiếp
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 2005
Hoàn cảnh:
Địa chỉ: Buôn kna B,xã Cữ M'gar, huyện Cữ M'Gar , tỉnh Đak Lak
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: ĐL0147
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.