Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hà Minh Tuấn (Nam)
bố mất sớm , mẹ thì ốm đau thường xuyên, không có công việc ổn định.Mình mẹ cháu phải nuôi hai anh em ăn học, điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn.
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 1656470647
Ngày sinh: 2/2/2004
Hoàn cảnh: bố mất sớm , mẹ thì ốm đau thường xuyên, không có công việc ổn định.Mình mẹ cháu phải nuôi hai anh em ăn học, đi
Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Sông Thao, Cẩm khê, Phú Thọ
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0034
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)
Đăng bởi: nguyễn mạnh điều - Thành viên

xin hỏi chương trình về trường hợp của em này xem đã có ai ủng hộ em chưa, tôi muốn ủng hộ cho em này?

Gửi phản hồi (0) (Lúc: 29-04-2018, 10:09 pm)