Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hà Thị Vân (Nữ)
Thuộc hộ nghèo lao động chính là bố, mẹ mắc bệnh nan y
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 01689367252
Ngày sinh: 2004
Hoàn cảnh: Thuộc hộ nghèo lao động chính là bố, mẹ mắc bệnh nan y
Địa chỉ: Tổ Nà Pèn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: BC0031
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.