Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hà Trường Giang (Nam)
Do tai nạn, hai anh em mồ côi cả bố và mẹ, hiện tại sống với bà già yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn
Tình trạng:
Số CMTND:
SĐT: 11/12/1999
Ngày sinh: 1999
Hoàn cảnh: Do tai nạn, hai anh em mồ côi cả bố và mẹ, hiện tại sống với bà già yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn
Địa chỉ: Khu 5 - TT Sông Thao-Huyện Cẩm Khê
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: PT0020
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.