Tham gia Cặp lá yêu thương
Họ và tên: Hồ Huỳnh Đức (Nam)
Tình trạng: Cần Giúp Đỡ
Số CMTND:
SĐT:
Ngày sinh: 01/01/2000
Hoàn cảnh: Cha mất, mẹ bỏ đi, anh hai nghỉ học đi làm xa hàng tháng gửi tiền về nuôi em ăn học, hoàn cảnh khó khăn
Địa chỉ: ấp kinh Xuôi, Thông Hòa, Cầu kè, Trà Vinh
Nhấn vào đây để hỗ trợ Lá Chưa Lành này
Mã số Lá chưa lành: TV0027
#0
Đánh giá
(Xem mã khác)

Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.